16,8 mld zł w postaci dywidend wypłaci 166 krajowych spółek notowanych na GPW

0
187

Już niemal 40 proc. polskich spółek z GPW dzieli się zyskiem z akcjonariuszami, a wartość dywidend wypłacanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa regularnie rośnie.

Jak wynika z analizy KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci swoim akcjonariuszom w sumie 16,8 mld zł. Stopa dywidendy dla krajowego parkietu ustabilizowała się w przedziale 2,5 proc. – 4,0 proc.,  czyli zbliżonym do poziomów obserwowanych na zachodzie Europy.

Spadek dywidend spółek z indeksu WIG20

Do 30 czerwca 2016 roku odbyła się większość walnych zgromadzeń akcjonariuszy spółek giełdowych, na których zapadły ostateczne decyzje o podziale zysków za 2015 rok. Zgodnie z wyliczeniami KPMG w Polsce, 166 krajowych spółek z GPW wypłaci w sumie 16,8 mld zł, co w odniesieniu do ich kapitalizacji na koniec 2015 roku przekłada się na stopę dywidendy w wysokości 3,3 proc. Pomimo wzrostu liczby przedsiębiorstw dzielących się zyskiem, łączna wartość zadeklarowanych dywidend jest podobna jak przed rokiem (również 16,8 mld zł) oraz niższa niż w latach 2011–2013 (17,5 mld zł – 20,8 mld zł). Przyczyną spadku są cięcia dywidend wśród spółek należących do indeksu WIG20, które wypłacą z zysku za 2015 rok w sumie 10,4 mld zł, tj. o 11 proc. mniej niż w ubiegłym roku i 21 proc. poniżej poziomu z 2013 roku.

– Decyzje o cięciach dywidend wynikają głównie z niekorzystnych czynników rynkowych. Największa redukcja dywidend dotyka obecnie spółek z sektora energetycznego, które tłumaczą się koniecznością dokonania znacznych odpisów z tytułu utraty wartości aktywów oraz zwiększonym zaangażowaniem w plany inwestycyjne branży energetycznej i restrukturyzacyjne polskiego górnictwa, co zmusiło niektóre spółki do całkowitej rezygnacji z wypłaty zysku akcjonariuszom za rok 2015 – mówi Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w grupie Deal Advisory w KPMG w Polsce.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here