Akt oskarżenia

Jest to pismo procesowe, które osoba uprawniona wnosi do sądu w postępowaniu karnym.

Domaga się ona od sądu wydania orzeczenia o winie i karze wobec osoby wskazanej w piśmie. Uprawnionym do wniesienia aktu oskarżenia jest osoba występująca przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. Czasami może nim być pokrzywdzony lub osoba jemu najbliższa występująca jako oskarżyciel prywatny. Akt oskarżenia przed sądem może popierać również oskarżyciel posiłkowy.

Oskarżycielem publicznym najczęściej bywa prokurator, ale też może nim zostać policja. W takiej sytuacji prokurator zatwierdza akt oskarżenia sporządzony w trakcie dochodzenia przez policję i wnosi go do sądu.