Ambasadorowie małych ojczyzn

0
101

Na spotkaniu świąteczno-noworocznym stołeczny hotel Gromada gościł 15 stycznia licznie przybyłych  członków Warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej.

Klub (WKPZK) skupia ministrów, senatorów, posłów, prawników, lekarzy i osoby duchowne. Na spotkanie przybyli m.in. wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba, dyrektor urzędu marszałkowskiego Marek Szczepański oraz europosłowie: Joanna Senyszyn  i Przemysław Gosiewski, a także profesorowie: Jerzy Jaskiernia i Stanisław Gomułka. Nie zabrakło także przedstawicieli promujących kielecczyznę za granicą oraz konsula generalnego RP we Lwowie Roberta Opalińskiego. Dużą liczbę zebranych stanowili przedstawiciele gmin i powiatów województwa świętokrzyskiego.

Gromkimi brawami powitano starostę powiatu jędrzejowskiego Edmunda Kaczmarka oraz wicestarostę Ewę Ptasznik, którzy na klubowe spotkanie przygotowali prezentację swojego regionu. – Staramy się być żywą kontynuacją tradycji Koła Kielczan (1924–1939), którego współzałożycielem był Stefan Żeromski – mówił prezes warszawskiego Klubu Przyjaciół Ziemi Kieleckiej Stanisław Bartos.

Głos zabrała także Bożentyna PałkaKoruba, wojewoda świętokrzyski, która zaapelowała do zebranych o pełnienie funkcji ambasadorów ziemi świętokrzyskiej zwłaszcza poza jej granicami, m.in. w stolicy kraju, gdzie żyje duża część mieszkańców dawnej Kielecczyzny.

Najaktywniejszym i zasłużonym członkom Klubu pani wojewoda wręczyła dyplomy uznania. – Stanowimy wielką rodzinę ludzi przyjaznych świętokrzyskiej ziemi – takimi słowami rozpoczął prezentację swojego regionu starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek. Podziękował wszystkim samorządowcom za wsparcie w przygotowaniu prezentacji promującej tę ziemię oraz sponsorom imprezy. Powiat jędrzejowski zajmuje powierzchnię 1256 km2. To region o wyjątkowo bogatej przeszłości historycznej, kulturowej i urzekającym krajobrazie. To ziemia słynnych i zasłużonych dla Polski postaci, m.in. Mikołaja Reja, Wincentego Kadłubka, ks. Stanisława Konarskiego czy Jana Chryzostoma Paska.

Podczas spotkania z członkami WKPZK zaprezentowano największe atrakcje powiatu jędrzejowskiego, m.in. piękne zabytki, walory rekreacyjne, naturalny krajobraz – miejsca, w które warto inwestować.

Po prezentacji uczestnicy spotkania udali się do suto zastawionych stołów, na których nie zabrakło regionalnych potraw. Oczywiście nie obyło się przy tym bez akompaniamentu folklorystycznej muzyki ziemi świętokrzyskiej, m.in. występów zespołu „Rejowiacy” z Nagłowic.

Barbara Woźniak

Jeżeli wiedzą Państwo, że istnieją i działają w Polsce podobne kluby, prosimy o kontakt z redakcją w celu promocji tych inicjatyw.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here