Asesor komorniczy

Asesorem komorniczym nazywa się osobę, która zdała egzamin komorniczy i której powierzono pełnienie obowiązków komornika.

Asesorów komorniczych powołuje prezes sądu apelacyjnego na wniosek komornika, który zamierza zatrudnić asesora komorniczego.