Banki przegrywają w Niemczech

0
82

Niemiecki organ ochrony konkurencji (Bundeskartellamt) wydał 5 lipca werdykt w sprawie konfliktu pomiędzy instytucjami finansowymi (bankami oraz kasami oszczędnościowymi) i dostawcami usług transferów bezpośrednich czyli firmami oferującymi nowoczesne rozwiązania dla bezpiecznych zakupów towarów i produktów cyfrowych w Internecie.

Werdykt Bundeskartellamt stanowi, że członkowie niemieckiego zrzeszenia sektora bankowego (Deutsche Kreditwirtschaft) utrudniają konkurencję usługom płatniczym niezależnym od banków. Organ podkreślił, że to celowe blokowanie rynku jest poważnym naruszeniem przepisów antymonopolowych. Nigdy w trakcie wieloletnich rozmów z Bundeskartellamt banki i kasy oszczędnościowe nie były w stanie uzasadnić stosowania tego typu praktyk, a także przedstawić dowodów na zagrożenie dla bezpieczeństwa w przypadku korzystania z bezpośrednich metod płatności.

Urząd chce dopilnować, aby zarówno banki jak i inni dostawcy usług płatniczych mieli gwarancję zachowania warunków uczciwej konkurencji. Odnosi się to także do zakazu dyskryminacji istniejących już na rynku podmiotów. Zapisy zawarte w regulaminach bankowych, które zostały odrzucone przez Bundeskartellamt, w praktyce tworzyły prawną barierę wejścia na rynek.

Oficjalny werdykt jest wynikiem wieloletniego oporu członków niemieckiego zrzeszenia sektora bankowego, którzy nie chcieli się zastosować do wprowadzenia odpowiednich zmian w regulaminach i ogólnych warunkach korzystania z bankowości online wskazywanych przez Bundeskartellamt. Spór trwał od 2010 roku.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here