Bankowy tytuł egzekucyjny

To uprawnienie banku, dzięki któremu procedura sądowa kończąca się egzekucją komorniczą zadłużenia jest uproszczona i trwa znacznie krócej niż zwykle.

Podpisując umowę kredytową, klient zobowiązuje się do poddania egzekucji zadłużenia do określonej w oświadczeniu wysokości i w określonym terminie. Na podstawie tego oświadczenia bank wystawia bankowy tytuł egzekucyjny i kieruje go do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Jeśli sąd wyda postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, to oznacza przekazanie zadłużenia do egzekucji, czyli wkroczenie komornika, który może zająć zarówno majątek trwały, jak i dochody klienta.