BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

Jest to instytucja gromadząca dane o nierzetelnych dłużnikach. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę.

Umieszczenie w BIG stanowi dla nierzetelnego dłużnika dolegliwość. Na przykład w momencie ubiegania się o kredyt dostaje on decyzję odmowną lub otrzymuje kredyt na znacznie gorszych warunkach.

W Polsce nie ma jednego centralnego BIG. Działają cztery biura informacji gospodarczej: BIG InfoMonitor, Krajowy Rejestr Długów BIG, Rejestr Dłużników ERIF BIG, Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG).

Każde z biur działa samodzielnie i prowadzi odrębną listę dłużników. Nie ma między nimi przepływu informacji, są w stosunku do siebie konkurencyjne. Aby skuteczniej zweryfikować rzetelność swojego przyszłego kontrahenta, zaleca się wystąpić z zapytaniem do każdego z nich. Wierzyciel może się zdecydować dopisać dłużnika tylko do jednego lub kilku BIG-ów jednocześnie. Konsument może dopisać dłużnika tylko wtedy, gdy należność jest stwierdzona tytułem wykonawczym. Przykładem takiego tytułu jest sądowy nakaz zapłaty zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Przedsiębiorca może sprawdzić dowolnego przedsiębiorcę, w tym siebie, bez ograniczeń oraz konsumenta za jego pisemną zgodą. Konsument natomiast jest w stanie skontrolować dowolnego przedsiębiorcę bez ograniczeń oraz siebie bezpłatnie raz na sześć miesięcy (nie może sprawdzać innych konsumentów). Cechą charakterystyczną BIG jest otwartość dla podmiotów bez względu na sektor gospodarki, w jakim działają.