Być albo nie być na swoim

0
80

Najprostszą i najtańszą formą pracy na własny rachunek jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Żeby ją założyć, trzeba spełnić dwa warunki: mieć ukończone 18 lat i być jedynym właścicielem firmy.

Zalety:

  • brak kosztów rejestracji działalności – za zgłoszenie w Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (bazie przedsiębiorców) nie płaci się. Wystarczy złożyć druk CEIDG-1 (można przez Internet, www.ceidg.gov.pl). Procedura jest prosta i szkoda pieniędzy na pośredników. W razie wątpliwości urzędnik przyjmujący zgłoszenie nam pomoże. Rejestracja płatnika VAT także jest bezpłatna;
  • niskie koszty prowadzenia firmy – można samemu prowadzić księgowość uproszczoną lub zlecić ją specjaliście za ok. 220 zł miesięcznie, co jest kosztem działalności. Niektórzy właściciele za siedzibę mogą obrać pokój w swym mieszkaniu, co sprawia, że część kosztów utrzymania gospodarstwa domowego jest kosztem firmowym, czyli zmniejsza nasze podatki;
  • możliwość wyboru najniższego dla nas podatku – spośród opodatkowania na zasadach ogólnych, podatku liniowego (19 proc.) czy form zryczałtowanych: karty podatkowej oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
  • przez dwa lata ulga w opłacaniu składek ZUS – przysługuje tym, którzy zakładają firmę po raz pierwszy, albo jeśli minęło już pięć lat od zamknięcia poprzedniej. Uwaga! Ulga nie przysługuje, jeśli w ramach nowej działalności osoba świadczy byłemu pracodawcy te same usługi, co przez ostatnie dwa lata. Na przykład przez półtora roku pracowaliśmy w księgowości firmy i szef powiedział, że jeśli chcemy dalej u niego pracować w księgowości, musimy otworzyć jednoosobową działalność gospodarczą. W tej sytuacji przysługuje nam nadal ulga składkowa. Jeśli jednak propozycja padnie już po dwóch latach naszej pracy, prawa do ulgi nie mamy. Jeśli działoby się to w lutym 2016 roku, zamiast 465,28 zł (składka zdrowotna, emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa) musielibyśmy do ZUS przelać 1121,52 zł. Może się jednak zdarzyć, że wraz z przejściem na samozatrudnienie zmieni się zakres naszych obowiązków w firmie. Po dwóch latach pracy szef nas awansuje na swojego zastępcę i już nie będziemy pracować w księgowości. Wtedy ulga w zusowskich składkach nadal nam przysługuje. Ulga może nieznacznie obniżyć naszą emeryturę. Jeśli jednak zaoszczędzone na składkach pieniądze przez dwa lata będziemy inwestować, na pewno na tym emerytura nasza zyska.

Niebezpieczeństwa:

  • przedsiębiorca odpowiada całym swym majątkiem za zobowiązania zaciągnięte w imieniu firmy. Jeśli biznes się nie powiedzie i zostaniemy z niezapłaconymi fakturami, niespłaconym kredytem czy z zaległościami wypłaty wynagrodzeń pracownikom, w skrajnym przypadku możemy stracić wszystko, co posiadamy, a jeśli nie mamy ze współmałżonkiem rozdzielności majątkowej – stracić może wszystko też on.

Wady:

  •  jednoosobowej działalności gospodarczej nie można sprzedać ani odziedziczyć. Firma przestaje istnieć wraz z właścicielem. Oczywiście majątek używany na potrzeby firmy dziedziczą spadkobiercy. Również wytwór firmy można im przekazać, np. stronę internetową, sklep internetowy, tytuł strony czy tytuł gazety, nazwę marki produktu itp. Tak więc dzieło właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej może być kontynuowane przez spadkobierców, tylko muszą oni założyć już własną np. jednoosobową działalność gospodarczą;
  • brak płatnego urlopu – a jeżeli nie zastrzeże tego w umowie, to brak urlopu w ogóle;
  • obowiązek opłacania składek ZUS (za siebie i pracowników). W lutym 2016 roku miesięczny koszt tzw. pełnego ZUS-u wynosi 1121,52 zł (ubezpieczenie zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, Fundusz Pracy). Jeżeli nie chcemy korzystać z ubezpieczenia chorobowego (jedyne nieobowiązkowe), składka zmaleje o 59,61 zł. Stracimy jednak prawo do L-4, a także zasiłku macierzyńskiego. Wysokość składek płaconych za zatrudnionych pracowników zależy od rodzaju umowy oraz wysokości wynagrodzenia. Np. jeśli zatrudnimy syna na 1/20 etatu za 300 zł miesięcznie brutto będziemy zmuszeni płacić za niego 1121,52 zł za ZUS. Jeśli jednak na tych samych warunkach zatrudnimy obcą osobę, odprowadzimy tylko 64 zł;
  • gdy obroty firmy przekroczą 1,2 mln euro (5,092 mln zł) przedsiębiorca musi opłacić prowadzenie profesjonalnej księgowości. Biorąc jednak pod uwagę sukces firmy i fakt, że księgowość to koszt, nie jest to największe zmartwienie. Również przymus wpłacania zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc bez możliwości wyboru wpłat kwartalnych nie wydaje się uciążliwy, jak i inne zmiany wynikające ze wzrostu obrotów.

Wspólnik

Gdy potrzebne są nowe pomysły lub pieniądze na rozwój, najprościej jest zawrzeć spółkę z innym przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Wspólnicy w umowie określą zasady i cel wspólnej działalności, wzajemne prawa i obowiązki oraz to, co wnoszą do przedsiębiorstwa. Co ważne, nadal mają dość dużą swobodę w prowadzeniu działalności, bo nie podlegają restrykcyjnym przepisom dotyczącym spółek kapitałowych czy osobowych, a jedynie regulacjom kodeksu cywilnego. O ile jednak spółka cywilna ma niemal te same zalety co jednoosobowa działalność gospodarcza, o tyle wad ma już więcej. Spółka nie posiada osobowości prawnej – nie jest przedsiębiorcą, nie posiada własnego mienia, a wszystkie nabywane prawa i zaciągane zobowiązania stają się współwłasnością wspólników. W czasie trwania spółki nie można podzielić majątku wspólnego. Największą wadą jest jednak to, że za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem osobistym, niezależnie od tego, który z nich zaciągnie dług. Dlatego warto poszukać wspólników wśród osób, które dobrze znamy i którym ufamy. Spółka cywilna jest niezłym rozwiązaniem dla startujących przedsiębiorców, zwłaszcza jeśli chcemy prowadzić niewielki biznes rodzinny. Jeśli jednak zamierzamy budować większe przedsiębiorstwo, lepiej zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe i wybrać zaawansowaną formę prowadzenia działalności gospodarczej.

Artykuł pochodzi z nr 4/2016 Eurogospodarki

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here