4 na 10 Polaków posiada nawyk systematycznego oszczędzania części swoich dochodów. Najbardziej skłonni do regularnego odkładania pieniędzy są osoby z pokolenia Y, czyli w wieku 21-35 lat – wynika z badania „Pokolenia o finansach”, zrealizowanego przez 4P Research Mix na zlecenie Banku Zachodniego WBK. Niezależnie od wieku, Polacy w...
Podstawowym problemem związanym z Grecją jest to, że my w Europie nie do końca wiemy, jakie będą konsekwencje niewypłacalności Grecji, czy też jej wyjścia ze strefy euro. Spekulacje w sprawie tej drugiej możliwości są nie do końca uzasadnione. W tej sytuacji możemy mieć do czynienia z turbulencjami na rynkach finansowych,...
Pliki banknotów ryzykownie przechowywanych w portfelu lub w kieszeniach powoli odchodzą do przeszłości. Teraz wyjeżdżając na wakacje zabieramy ze sobą najczęściej kartę płatniczą lub smartfon z aplikacją banku. Ale czy dają nam one pewność bezpieczeństwa? Jeżeli zostaniemy okradzeni, złodziej mając w dłoni jedynie kartę lub telefon – niczego z nimi...
12 października br., w Sali Kolumnowej Sejmu RP, odbyła się uroczystość jubileuszu XXX-lecia działalności artystycznej Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowiacy. Od 1997 roku nad zespołem pieczę sprawuje Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych. Jej prezesem jest profesor Leszek Ploch, doktor habilitowany nauk społecznych. Od przeszło czterdziestu lat inicjuje on...
W pierwszym półroczu obowiązywania nowego prawa o upadłości konsumenckiej sądy ogłosiły niewypłacalność 699 osób, przy liczbie 2535 złożonych wniosków. Wśród bankrutów jest 11-letni chłopiec, którego niewypłacalność ogłosił niedawno sąd w Radomiu. To pierwszy przypadek w Polsce, kiedy bankrutuje dziecko. Chłopiec odziedziczył majątek po zmarłym kilka lat temu ojcu, który prowadził...
12 października 2015 roku o godz. 10.00 w gmachu Sejmu RP w Sali Kolumnowej w Warszawie odbędzie się uroczystość obchodów XXX-lecia działalności artystycznej Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIACY. Organizatorem jubileuszu jest Fundacja Krzewienia Kultury Artystycznej Osób Niepełnosprawnych, która sprawuje bezpośrednią opiekę nad tą jedyną w Europie grupą folklorystyczną. Współorganizatorami...
Z badań przeprowadzonych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD) wynika, że 53,3% polskich pracowników odczuwa stres w pracy. W Europie gorzej mają pod tym względem tylko Grecy (58%) i Turcy (67,5%). Mniej zestresowanych pracowników jest u naszych sąsiadów: Czechów (43,4%) i Niemców...
Klienci banków już zaczęli płacić za podatek bankowy. Już dzisiaj, każdy nowy kredytobiorca zapłaci średnio o 25 złotych więcej za na każde 100 tys. kredytu, a kolejne podwyżki nie są wykluczone - wynika z analiz Notus. – W przypadku kredytobiorców tutaj możemy oczekiwać podwyższenia marż kredytowych dla nowych kredytów. Możemy...
W 2015 roku Polacy wysłali o 404 mln wiadomości tekstowych więcej niż w 2014 roku. Pod względem liczby wysyłanych SMS-ów na jednego użytkownika Polska wciąż znajduje się powyżej średniej dla państw Unii Europejskiej. Przeciętny użytkownik polskich sieci komórkowych w 2015 roku wysłał 83 wiadomości tekstowe miesięcznie, przy 68 SMS-ach...
Nie tylko zdarzenia prawne, powodujące zmianę prawa własności walorów giełdowych, determinują ich obrót. W rozwiniętej gospodarce rynkowej nie może istnieć system obrotu giełdowego bez instytucji odpowiedzialnych za ewidencję instrumentów finansowych, których działania są z jednej strony podporządkowane globalnym i lokalnym wydarzeniom nadającym ton giełdowym nastrojom, z drugiej – swoją...