Radca prawny Artur Okoń przedstawia korzystne zmiany dla dłużnika w artykule 831 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. Warto wiedzieć jakich składników naszego majątku komornik zabrać nie może. Co nie podlega egzekucji komorniczej? 1. – fundusze (na przykład: koszty przejazdów, diet, wynajęcia samochodu, paliwa itd.) przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami służbowymi; –...
Wyłudzenia podatku VAT to problem numer jeden zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Oczywiście nie są problemem wyłudzenia wynikające z nieświadomie popełnianych błędów w dokumentach księgowych lub też wyboru niewłaściwej formy opodatkowania wskutek błędnej interpretacji przepisów przez podatnika. Realnym zagrożeniem są jednak oszustwa podatkowe, popełniane jak najbardziej...
Czym są i dlaczego warto w nie inwestować? Fundusz inwestycyjny to instytucja zbiorowego inwestowania, która lokuje powierzone mu przez nas środki w różne instrumenty dostępne na rynku finansowym. W za-leżności od typu funduszu, większa część środków może być inwestowana w akcje lub w papiery dłużne, czyli np. obligacje i bony...
Zanim wyrzucimy cokolwiek metalowego, warto zastanowić się: „A może uda się zarobić, oddając to na złomowisko?”. Takie pytanie zadajemy sobie choćby przy pozbywaniu się zużytego fiata cinquecento, za którego uzyskamy nawet 400 zł. Czy w innych przypadkach jesteśmy równie roztropni? Złom metali kolorowych, stali, a także ich stopów od zawsze...
Stara zasada biznesowa głosi, że wolny rynek tym się różni od sterowanego centralnie, że sam jest najlepszym weryfikatorem dla funkcjonujących na nim firm. Tutaj wzrosty czy bankructwa to normalna sprawa, która nikogo nie dziwi. Tak można skomentować wyniki badań, jakie w oparciu o dane z „Monitora Sądowego i Gospodarczego”...
Gdyby policzono, które słowa najczęściej pojawiają się w mediach, niekwestionowanym liderem zostałby „kryzys”, którym straszą nas już od kilku miesięcy. W budżecie – jak zawsze – brakuje pieniędzy, a Polacy oczekują od polityków interwencji. Co tu robić? Z nieukrywaną radością zdecydowano, że podatków nie będzie się podwyższać (w wyborach obiecano...