Na początku kwietnia został skierowany do Sejmu, przyjęty uprzednio przez Radę Ministrów, projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej. Deklarowanym celem tego projektu jest stworzenie warunków dla dostarczenia administracji podatkowej informatycznych narzędzi przeznaczonych do skutecznego zwalczania nadużyć...
Ostatnie dane opublikowane przez GUS wskazują, że w sektorze przedsiębiorstw przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło ok. 4164 zł i wzrosło w stosunku do października o 1,2 proc., a w stosunku do listopada ubiegłego roku o 4 proc. Z kolei zatrudnienie, w porównaniu z październikiem br., zwiększyło się o 0,2 proc.,...
Z dniem ogłoszenia upadłości konsumenckiej wszystkie zobowiązania pieniężne, których termin płatności jeszcze nie nastąpił, stają się natychmiast wymagalne. Skutek ten następuje z mocy prawa, niezależnie od woli dłużnika. Postawienie zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności zasadniczo nie ma większego znaczenia dla samego dłużnika, a co za tym idzie nie nastręcza ono...
Zasady ustalania planu spłaty wierzycieli Każdy kto szuka informacji na temat upadłości konsumenckiej prędzej czy później spotka się z pojęciem „planu spłaty wierzyciel”. Plan spłaty wierzycieli stanowi bowiem jeden z podstawowych elementów instytucji upadłości konsumenckie, mający zapewnić równowagę pomiędzy interesem dłużnika a interesem wierzyciela. Niestety w powszechnym obiegu zaczyna pojawiać...
Dostajesz od kogoś niechciane e-maile, smsy, listy? Jesteś śledzony, obrażany, zastraszany? Ktoś umieszcza w internecie twoje prywatne zdjęcia? A może ktoś wbrew twojej woli wysyła ci drogie prezenty i kwiaty? Jeśli wyraźnie poinformowałeś prześladowcę/adoratora, że nie życzysz sobie takiego zachowania, a mimo wszystko nie pozbyłeś się natręta – prawdopodobnie...
Wprowadzenie ozusowania i opodatkowania na takim samym poziomie dla różnych rodzajów kontraktów zmniejszy różnice w kosztach, a tym samym może się przyczynić np. do ograniczenia stosowania umów cywilnych w sytuacjach, do których nie zostały przewidziane. Jest to droga, którą można rozważać, ale zmiany powinny być wprowadzane ostrożnie i stopniowo. Pamiętajmy,...
Europejski tytuł egzekucyjny jest zaświadczeniem, które zapewnia swobodny przepływ dokumentów w Unii Europejskiej. To unijny akt prawny najdalej idący w kierunku tworzenia jednolitego obszaru sądowniczego. Europejski Tytuł Egzekucyjny stanowi swoisty „europejski paszport sądowy” dla orzeczeń, ugód i dokumentów urzędowych. Został powołany do życia rozporządzeniem nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady...
Nie można powiedzieć, że „sędzia tego a tego nie wiedział, więc wszystko jest w porządku!”. Nieprawda, nie jest wszystko w porządku. To jest trochę tak, jak z tym Eskimosem, któremu pokazano rysunek żyrafy, a on spokojnie orzekł: „Takie zwierzę nie istnieje”. Niby gospodarka  rośnie, a w kraju coraz mniej zadowolonych...
W połowie czerwca Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, iż rząd przyjął projekt ustawy, która ma chronić interesy osób inwestujących w tzw. polisolokaty. Wprowadzenie ustawy od przyszłego roku ma dostosować polskie przepisy do unijnej dyrektywy regulującej zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W przyszłym roku będą obowiązywały nowe...
Wspólnik posiadający udziały w spółce z o.o. może chcieć je ograniczyć, albo w ogóle z nich zrezygnować. Jedną z możliwości jest umorzenie udziałów. Możliwość umorzenia udziałów w spółce z o.o. przewiduje kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.). Istnieją trzy rodzaje umorzenia udziałów: dobrowolne – za zgodą udziałowca; przymusowe – bez zgody udziałowca na...