Długi większe niż majątek

0
65

Obecnie trudno zmieścić się w terminie składania wniosku o ogłoszenie upadłości, a nawet dokonać oceny, czy podmiot jest faktycznie niewypłacalny. Dłużnika uważa się po prostu za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Taka definicja niewypłacalności sprawia, że z wnioskiem o upadłość ma prawo wystąpić każdy wierzyciel posiadający wierzytelności z tytułu niezapłaconej faktury nawet w sytuacji, gdy wierzytelność wynosi symboliczną złotówkę. Wystarczy, że wierzytelność stała się wymagalna tzn. upłynął termin jej zapłaty.

Taka sytuacja może prowadzić do występowania patologii w postępowaniach w przedmiocie ogłoszenia upadłości, bowiem sądy upadłościowe często poprzestają jedynie na ustaleniu samego faktu istnienia niezapłaconych a wymagalnych wierzytelności, nie dokonując analizy sytuacji finansowej dłużnika. W efekcie dłużnik posiadający znaczny majątek, zawarte perspektywicznie kontrakty i nieściągnięte należności zagrożony jest ogłoszeniem upadłości.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here