Edyta Wiszniewska

Obrazek użytkownika Edyta Wiszniewska
Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (studia magisterskie). W 2014 r. uzyskałam tytuł doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego). W trakcie  15 lat pracy w zawodzie prawnika zetknęłam się z wieloma dziedzinami prawa, z czego najbliższe są mi prawo karne i prawo ochrony środowiska. Przez 7 lat zajmowałam się także edukacją prawną studentów resocjalizacji.

Publikacje autora Edyta Wiszniewska

Najnowsze

Nękanie - to przestępstwo

Dostajesz od kogoś niechciane e-maile, smsy, listy? Jesteś śledzony, obrażany, zastraszany? Ktoś umieszcza w internecie twoje prywatne zdjęcia? A może ktoś wbrew twojej woli wysyła ci drogie prezenty i kwiaty? Czytaj dalej

Kilka użytecznych uwag dla sporządzających testament

Na początek – ogólnie Czytaj dalej

Odpowiedzialność komornika

Za niezgodne z prawem działania lub zaniechania przy wykonywaniu czynności służbowych komornik sądowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i odszkodowawczej. Czytaj dalej

Strony