Egzekucja komornicza

Zadaniem komornika jest między innymi wyegzekwowane zaległych należności, opróżnienie lokalu, przeprowadzenie eksmisji. Komornik podejmuje działania na wniosek wierzyciela, ale tylko wtedy, gdy wierzyciel dysponuje tak zwanym tytułem egzekucyjnym, np. sądowym nakazem, bankowym tytułem egzekucyjnym z klauzulą wykonalności, który zobowiązuje do uregulowania konkretnej należności. Komornik może prowadzić egzekucję z dochodów dłużnika, np. z wynagrodzenia, nieruchomości czy ruchomości.