Gruby portfel Polaka

0
70

Przeciętny Polak posiada ponad 33,5 tys. złotych oszczędności – podaje Narodowy Bank Polski. Według danych za II kwartał 2015 roku łączny stan posiadania wszystkich pełnoletnich Polaków po odjęciu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił ponad 1 bln złotych!

Ponad 600 mld złotych w banku

Statystyczny Kowalski posiada zasoby gotówki wynoszące blisko 4,4 tysiąca złotych. Większość oszczędności trzyma jednak w banku. Na rachunku ROR oraz na lokatach krótkoterminowych (do 12 miesięcy) odłożyliśmy w sumie ponad 330 mld złotych, czyli przeszło 10,7 tys. złotych na osobę. Niemal drugie tyle zainwestowane jest w depozyty o terminie zapadalności powyżej 1 roku. Raport NBP podaje także, że sporo aktywów posiadamy w postaci akcji, obligacji oraz jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Razem jest ich niemal 450 mld zł, co w przeliczeniu na jednego dorosłego Polaka daje kwotę aż 14,5 tys. złotych.

Bilans obejmuje także dość kontrowersyjną pozycje, jaką są aktywa ulokowane w systemach: ubezpieczeniowym oraz emerytalno–rentowym. Ogółem znajduje się tam przeszło 275 mld złotych. Jednak w przeciwieństwie do innych pozycji nie możemy tą kwotą swobodnie dysponować (poza środkami na kontach typu IKZE oraz IKE), a co gorsza pieniądze w każdej chwili mogą ulec zawłaszczeniu. Już raz miało to miejsce – w I kwartale 2014 roku państwo umorzyło przeszło 150 mld złotych obligacji skarbowych zebranych w OFE. Mimo, że Konstytucja gwarantuje obywatelom poszanowanie własności, Trybunał Konstytucyjny wydał jesienią 2015 roku wyrok uprawomocniający działania rządu.

Polak bogatszy od Niemca

Dane na temat oszczędności nie biorą natomiast pod uwagę posiadanych nieruchomości (a także kredytów hipotecznych). To właśnie mieszkanie czy dom jest natomiast najważniejszym składnikiem majątku Polaków. Uwzględniając nasze „cztery kąty” przeciętna rodzina w naszym kraju dysponuje kwotą ponad 250 tys. złotych i co ciekawe – wyprzedza pod tym względem m.in. obywateli Niemiec. Nasza przewaga wynika jednak ze specyficznej struktury rynku nieruchomości. Nad Wisłą ponad 3/4 obywateli posiada bowiem własnościowe mieszkanie – u naszych zachodnich sąsiadów niewiele ponad 40 procent.

Tu jednak trzeba zdać sobie sprawę, że jest to zasługa głównie ogromnych zasobów mieszkaniowych odziedziczonych po okresie komuny. Gdyby nie to, struktura prawdopodobnie wyglądałaby podobnie jak na Zachodzie , a my pod względem majątku spadlibyśmy daleko za Niemców.

Statystyka a rzeczywistość

Jeśli nie masz własnościowego mieszkania, ale kilkudziesięciu tysięcy złotych oszczędności to nic strasznego. Prezentowane dane to tylko statystyka. W rzeczywistości obraz zamożności Polaków nie wygląda już tak kolorowo. Z raportu „Diagnoza Społeczna” wynika, że aż 60 proc. z nas nie ma żadnych oszczędności. Jeśli już cokolwiek udało się nam oszczędzić, to przeważnie jest to kwota stanowiąca najwyżej 3–krotność miesięcznych dochodów. Osób który byłby w stanie utrzymać się bez pracy powyżej 1 roku jest w Polsce zaledwie 2 procent.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here