Informacja gospodarcza według BIG

Istnieją trzy rodzaje informacji gospodarczej: pozytywna, negatywna oraz o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem.

W Polsce działają trzy biura informacji gospodarczej: Krajowy Rejestr Długów BIG SA, InfoMonitor BIG SA i ERIF BIG SA (dawniej: KSV BIG SA). W przeszłości istniało jeszcze biuro InFoScore, jednak nie utrzymało się długo na polskim rynku (była to firma pochodzenia niemieckiego).

Żeby uzyskać informację z poszczególnych BIG, należy do każdego z osobna się zgłosić, składając odpowiedni wniosek. Informacje do biura może zgłaszać tylko przedsiębiorca, który zawarł z biurem umowę o udostępnianiu informacji. Ma to gwarantować wiarygodność przekazywanych danych i możliwość ich sprawdzenia.

Informacje o zadłużeniu przedsiębiorcy może zgłosić każdy przedsiębiorca współpracujący z biurem, natomiast informacje o zadłużeniu konsumenta – tylko przedsiębiorcy wymienieni w ustawie.