Intercyza

Małżeńska umowa majątkowa. Zawierana jest między małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński. Intercyza wprowadza odmienny, aniżeli ustawowy, majątkowy ustrój małżeński.