Jak bezpiecznie zbyć weksel?

0
75

Będąc w posiadaniu weksla nie musisz czekać na termin jego zapłaty. Możesz go bowiem wcześniej sprzedać przenosząc przysługujące Ci z niego prawa na rzecz innej osoby. Oczywiście pod warunkiem, że możliwość taka nie została wyłączoną przez wystawce weksla.

Przeniesienia praw z weksla dokonuje się przede wszystkim w drodze indosu, tj. prostego oświadczenia umieszczonego na jego odwrocie, które zazwyczaj przyjmuje poniższe brzmienie:

„Ustępuję na zlecenie X
(data) (podpis zbywającego weksel)”

Należy mieć jednak świadomość, że zbywając weksel w ten sposób, przyjmuje się jednocześnie odpowiedzialność za jego zapłatę. Jeśli wystawca weksla okaże się niewypłacalny i nie spłaci zobowiązania, aktualny posiadacz weksla będzie mógł dochodzić zapłaty od osoby, która dokonała indosu. Powyższa okoliczność ma istotne znaczenie jeśli weksel jest sprzedawany poniżej jego wartości nominalnej. W takim przypadku zbywca naraża się bowiem na niebezpieczeństwo straty finansowej.

Aby zabezpieczyć się przed odpowiedzialnością za zapłatę weksla, należy na indosie umieścić klauzulę: „bez obliga” lub „bez odpowiedzialności za zapłatę”. W takim przypadku indos powinien mieć następującą treść:

„Ustępuję bez obliga na rzecz X
(data) (podpis zbywającego weksel)”

Indos o powyższej treści chroni zbywcę weksla przed jego zapłatą. Nabywca weksla może bowiem dochodzić wynikających z niego należności już tylko od wystawcy lub od innych osób, które ewentualnie wcześniej były w jego posiadaniu i zbyły go bez stosowanej klauzuli.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here