Jak jest, a jak będzie

0
70

Rok 2016 przyniesie wiele zmian w zawieraniu terminowych umów o pracę. Najwyższy czas się z nimi zapoznać. 22 lutego wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Według autorów ustawy obecne rozwiązania umów terminowych nie są wystarczające. Główną ich wadą jest to, że umożliwiają zawieranie umów na czas określony przez wiele lat i ponowne zatrudnienie na podstawie umowy na czas określony po przerwie trwającej dłużej niż jeden miesiąc. Ponadto krótki okres wypowiedzenia daje poczucie tymczasowości pracy, a w praktyce możliwość jej szybkiego utracenia. Wprowadzone zmiany mają stanowić realną ochronę dla pracowników. Są również reakcją na wymogi związane z członkostwem w Unii Europejskiej. W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że prace nad zmianą kodeksu pracy w zakresie zatrudniania na podstawie umów terminowych podyktowane są wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania w sprawie niezgodności przepisów kodeksu pracy z wymogami dyrektywy Rady 99/70/WE z 28 czerwca 1999 roku, a także orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here