Jak nie dopuścić do zatorów płatniczych

0
67

Brak płynności finansowej może dobić najlepiej rokujący biznes. Czy faktoring to recepta dla polskich przedsiębiorców?

W Polsce działa około 1,77 mln przedsiębiorstw, z czego aż 99,8 proc. stanowią małe i średnie firmy. Przewaga mikro-, małych i średnich firm jest też powszechna w innych krajach Unii Europejskiej, jednak to, co wyróżnia Polskę, to dominacja mikroprzedsiębiorstw, które zatrudniają mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Utrzymanie płynności finansowej, czyli zdolności do płacenia w terminie ważnych zobowiązań, to problem, który spędza sen z powiek właścicielom firm, bez względu na ich rozmiar. Szczególnego znaczenia nabiera jednak zwłaszcza dla tych najmniejszych przedsiębiorstw, które nie mają zaplecza finansowego i są najbardziej narażone na utratę płynności finansowej. Tę można utrzymać na różne sposoby, niestety, przedsiębiorcy sięgają po nie dopiero, gdy pojawiają się pierwsze symptomy zatorów płatniczych.

Dobre strony

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form poprawy płynności finansowej w firmie jest faktoring – połączenie finansowania faktur/wierzytelności wraz z dodatkowymi usługami związanymi z zarządzaniem wierzytelnościami (finansowanie, administrowanie, rozliczanie, monitorowanie i dochodzenie płatności oraz przejęcie ryzyka). Po podpisaniu umowy na faktoring przedsiębiorca ma zagwarantowaną szybką zapłatę za wystawione przez siebie faktury. Faktoring to dobra alternatywa dla kredytów krótkoterminowych, ale nie ogranicza możliwości zaciągania ich w przyszłości.

Zawarcie umowy faktoringowej jest proste, ponieważ przy umowie nie jest badana zdolność kredytowa dostawcy towarów lub usług (zwanego faktorantem). Umowa może być zawarta na czas nieograniczony, co daje jej przewagę nad umowami kredytowymi, które zawierane są zwykle na rok i po roku należy wznawiać procedury. Przewagą faktoringu nad kredytem bankowym jest też brak obowiązku ustanowienia tzw. twardych zabezpieczeń (lokaty, nieruchomości, zabezpieczenie na innych aktywach trwałych). Głównym zabezpieczeniem dla tej umowy są same faktury oraz weksel własny (zawiera bezwarunkowe przyrzeczenie wystawcy do zapłacenia określonej sumy pieniężnej na rzecz lub zlecenie oznaczonej w dokumencie weksla osoby). Ponadto należy podkreślić, że w porównaniu z kredytem otrzymane przez firmę finansowanie spłacane jest przez jej kontrahentów, a nie przez nią samą.

Przedsiębiorcy wykorzystujący faktoring w swojej działalności otrzymują od faktora (banku lub firmy faktoringowej) oprócz samego finansowania dodatkowe usługi, w tym weryfikację kontrahentów (obecnych i przyszłych), co wpływa na poprawę dyscypliny płatniczej. Faktor w ramach umowy administruje też sprzedanymi fakturami, kontroluje płatność ze strony kontrahentów, czyli prowadzi monitoring niezapłaconych faktur. To przedsiębiorca decyduje, jaki rodzaj faktoringu wykorzystać zależnie od profilu swej działalności.

Faktoring pełny lub niepełny

Faktoring pełny oznacza, że firma faktoringowa lub bank całkowicie przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności nierzetelnego kontrahenta. Obowiązek odzyskania całej należności (zapłaty za fakturę lub faktury) leży po stronie faktora. Kosztuje to więcej niż faktoring niepełny, ale daje też większy komfort przedsiębiorcy. Faktoring niepełny nie przenosi na faktora ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Ponosi je nadal przedsiębiorca wystawiający faktury. Bez względu na wykorzystywany rodzaj faktoringu w każdym przypadku przedsiębiorca zmniejsza ryzyko prowadzenia swojej działalności, ogranicza prawdopodobieństwo wystąpienia złych długów, przez co poprawia płynność finansową swojej firmy.

Faktoring jest również korzystny dla dłużnika/kontrahenta. Dzięki niemu zyskuje na ogół dłuższe terminy płatności.

Na rynku polskim usługi faktoringowe rozwijają się bardzo dynamicznie. Według danych prezentowanych przez Polski Zwią-zek Faktorów na koniec trzeciego kwartału 2015 roku faktorzy odnotowali obroty o łącznej wartości 96,3 mld zł, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest to wzrost o 17,38 proc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here