Kara

Konsekwencją popełnienia przestępstwa jest kara kryminalna. Wyraża się w niej dezaprobata wobec czynu oraz osoby sprawcy. Polskie prawodawstwo przewiduje następujące kary: grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, dożywotniego pozbawienia wolności, aresztu wojskowego. W niektórych państwach stosowana jest również nieobowiązująca w Polsce kara śmierci. Kary kryminalne wymierzają wyłącznie sądy.