Kasacja

Czas czytania
1 minuta
Przeczytałeś już
Odsłony
7 881

Kasacja

16 Grudzień 2015 - 17:51
0 Komentarze/y)

Nadzwyczajny środek zaskarżenia od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego.

Bada się zgodność z prawem prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe. Kasację rozpoznaje Sąd Najwyższy. Każdy obywatel występujący jako strona ma prawo wnieść kasację zwyczajną. Tylko wtedy jednak, gdy nie zaskarżył on wyroku sądu I instancji, a sąd odwoławczy wyrok ten utrzymał w mocy albo zmienił na korzyść obywatela.

Do wniesienia kasacji nadzwyczajnej od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie mają prawo: prokurator generalny, naczelny prokurator wojskowy oraz rzecznik praw obywatelskich. Jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka, kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie może wnieść rzecznik praw dziecka. Kasacja powinna odpowiadać ogólnym wymogom pisma procesowego, a ponadto należy w niej wskazać, na czym polega zarzucane uchybienie. Może ona dotyczyć wyłącznie: zaistnienia tzw. bezwzględnej przesłanki odwoławczej oraz innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło to mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Kasacja na korzyść przysługuje tylko wtedy, gdy oskarżony został skazany na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, a na niekorzyść – tylko wtedy, gdy został on uniewinniony albo postępowanie zostało umorzone ze względu na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Kasacja wnoszona przez stronę musi być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.

Dodaj nowy komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.