KNF szuka banków zainteresowanych restrukturyzacją SKOK w Knurowie

0
65

22 marca 2016 roku Komisja Nadzoru Finansowego podjęła jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Knurowie przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o skok. Jednocześnie Komisja postanowiła o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie Powszechnej SKOK na podstawie art. 74c ust. 4 i następne ustawy o skok, w celu zbadania możliwości przejęcia Powszechnej SKOK przez bank.

W związku z tym, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności udziału w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK, KNF oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji Powszechnej SKOK. Banki mogą zgłaszać zainteresowanie do KNF w terminie 14 dni od dnia publikacji komunikatu, tj. do dnia 5 kwietnia 2016 r. włącznie.

Aby uzyskać informacje o sytuacji Powszechnej SKOK, zainteresowane banki mogą zwracać się do zarządcy komisarycznego.

Źródło: komunikat KNF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here