Konkurs „Laur Gospodarności”

0
65
Sunflower field with windmill in Fukushima, Japan

Dnia 23 kwietnia br. odbyła się w Warszawie konferencja organizowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. 20-lecie organizacji, które zbiegło się z 20 rocznicą samorządności w Polsce, stało się okazją do ogłoszenia „Lauru Gospodarności” – konkursu mającego nagrodzić najlepiej rozwijające się gminy wiejskie i miejsko-wiejskie.

Nagrody zostaną przyznane za okres pięcioletni w następujących kategoriach: rozwój infrastruktury, r. przedsiębiorczości, r. kultury i dziedzictwa narodowego, r. kapitału społecznego, a także harmonijny rozwój. Dodatkowo zostanie przyznana nagroda specjalna – dla gminy, która najaktywniej wykorzystywała środki z EFRWP od momentu jej powstania.

Fundusz chce nagrodzić również organizacje pozarządowe, które przyczyniły się do rozwoju gmin i społeczności lokalnych. Laureat otrzyma 70 tys. zł na kontynuację działań. Ta część konkursu odbywa się pod hasłem „Inspirujący Projekt Roku”.

Gminy mogą zgłosić swój udział w konkursie na stronie www.laurgospodarnosci.pl lub www.efrwp.com.pl. Organizacje pozarządowe są zgłaszane do konkursu przez gminy. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 12 maja br. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 czerwca na uroczystej gali w Zamku Królewskim.

Partnerami konkursu są Bank Polskiej Spółdzielczości i Spółdzielcza Grupa Bankowa, a honorowy patronat objęli Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here