Konkurs na nowe projekty energetyczne

0
78

Aż 40 mln zł dofinansowania może otrzymać projekt instalacji produkującej energię elektryczną lub ciepło ze źródeł odnawialnych. Ministerstwo Gospodarki ogłosił nabór wniosków ze środków PO IiŚ – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna (Priorytet IX), w ramach Działania 9.4 Wnioski można składać od 17 do 31 maja 2010 r. w siedzibie ministerstwa.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania w ramach Działania 9.4 PO IiŚ „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” obejmują inwestycje dotyczące budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru, wody oraz biomasy, bądź wytwarzania ciepła przy wykorzystaniu energii geotermalnej lub słonecznej.

Minimalna wartość zgłaszanego projektu to 20 mln zł. Wyjątkiem są inwestycje związane z wytwarzaniem energii elektrycznej z biomasy lub biogazu oraz budową lub rozbudową małych elektrowni wodnych, gdzie dolna granica została ustalona na poziomie 10 mln zł.

Na realizację wyłonionych w ramach konkursu projektów resort gospodarki przeznaczył 195 mln zł. O dofinansowanie mogą się starać m.in.przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, a także kościoły oraz ich stowarzyszenia, a także inne związki wyznaniowe.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://beta.mg.gov.pl/taxonomy/term/674.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here