Kontynuacja spadku bezrobocia i silnego wzrostu realnego funduszu płac

0
67

Opublikowane komunikaty GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej i rynku pracy w Polsce oraz UE, zawierają kilka informacji wartych odnotowania. Najważniejsze dotyczą sytuacji na rynku pracy.

Już w roku 2014 miał miejsce przyrost liczby pracujących o około 300 tysięcy osób. Okazuje się, że w roku 2015 nastąpił dalszy przyrost, o około 250 tysięcy osób, do poziomu 16 mln 276 tys. pod koniec roku. W rezultacie stopa bezrobocia spadła o blisko 3 pp, z poziomu 9,8% do 6,9% według definicji UE oraz o 3,6 pp. z poziomu 13, 4% do 9,8 % według metodologii polskiej. Szczególnie niskie bezrobocie mamy teraz wśród osób z wyższym wykształceniem. Równocześnie wzrosła liczba wolnych miejsc pracy w sektorze prywatnym o 100 tysięcy, do poziomu 253 tysiące na koniec roku 2015. Współczynnik aktywności zawodowej nieco wzrósł, ale jest nadal niski w porównaniu z krajami zachodniej Europy, bardzo niski w porównaniu z krajami skandynawskimi. Dalsze zwiększenie tego stopnia aktywności powinno być jednym z głównych zadań polityki gospodarczej rządu.

W styczniu 2016r. realne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było o 5,2% wyższe niż roku temu i o 10% wyższe niż 2 lata temu. Ponieważ w ostatnich dwóch latach zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 2,8%, więc w tym okresie realny fundusz płac wzrósł o 12,8%, podczas gdy produkcja przemysłowa wzrosła o 10,7%.

Te dane sygnalizują, że przedsiębiorcy powinni się liczyć z pojawieniem się rosnącej presji płacowej, jeszcze umiarkowanej w roku 2016, ale już zapewne wyraźnej w roku 2017.

Innym efektem znacznego polepszenia sytuacji wielu gospodarstw domowych jest wzrost ich depozytów w systemie bankowym w roku 2015 o 9,4%, do poziomu 653 mld zł na koniec roku. W tym czasie należności gospodarstw domowych wzrosły o 4,1%, do poziomu 637 mld zł. Sytuacja netto przedsiębiorstw w sektorze bankowym nie jest tak dobra, bo na koniec stycznia 2016 depozyty wynosiły 237,1 mld zł a należności 336,5 mld zł.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here