Kredyt bankowy

Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a klient zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Kredyt postrzegany jest zatem jako specyficzny rodzaj zobowiązania, którego podstawowymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność. Kredyty mogą mieć charakter odnawialnych lub nieodnawialnych. Cechą charakterystyczną kredytów odnawialnych jest to, że spłaty zwiększają kwotę kredytu dostępną do wypłaty. Ta kwota ograniczona jest przyznanym przez bank limitem. Kredyty nieodnawialne to takie, które można wykorzystać tylko raz, a spłaty kapitału tych kredytów nie zwiększają kwoty kredytu dostępnej do wypłaty.