Licytacja komornicza

Każda licytacja odbywa się poprzez podawanie coraz wyższej kwoty. Wykorzystywany mechanizm jest stosowany podczas każdego rodzaju licytacji. Podstawowym i wyłącznym celem licytacji jest sprzedaż jakiegoś przedmiotu. Może nim być nieruchomość, przedmioty użytkowe, dzieła sztuki itd. Jak to się dzieje na przykład w przypadku licytacji nieruchomości. Jeżeli wyznaczony termin uiszczenia długu upłynie komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości. Jednocześnie komornik w drodze obwieszczenia publicznego wywieszonego w budynku sądu lub w siedzibie gminy wzywa inne osoby, które roszczą sobie prawa do zajętej nieruchomości, aby zgłosiły się i przedstawiły swoje prawa do tej nieruchomości. Obwieszczenie komornik musi ogłosić na co najmniej dwa tygodnie przez rozpoczęciem opisu nieruchomości.