Michał Hajduk

Obrazek użytkownika Michał Hajduk
Adwokat, właściciel  kancelarii adwokackiej specjalizującej się w sprawach upadłościowych i restrukturyzacji. Praktyk z zakres procedury upadłości konsumenckie. Autor bloga wupadłości.pl oraz upadłośćkonsumencka.com.pl.

Publikacje autora Michał Hajduk

Najnowsze

Upadłość konsumencka nie każdy dług umorzy

Oddłużenie, które ma nastąpić w wyniku przeprowadzenia postępowania upadłościowego, co do zasady, obejmuje wszystkie zobowiązania upadłego dłużnika, powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości. Czytaj dalej

Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej dla współkredytobiorcy upadłego dłużnika

Postawienie zobowiązań w stan natychmiastowej wymagalności zasadniczo nie ma większego znaczenia dla samego dłużnika, a co za tym idzie nie nastręcza ono tutaj większych problemów. Czytaj dalej

Zmiana i uchylenie planu spłaty wierzycieli

Decyzje o ustaleniu planu spłaty wierzycieli, jak i jego treść determinują okoliczności istniejące w dniu wydawania rozstrzygnięci przez sąd. Czytaj dalej

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej cz.2

Na jaki okres ustalany jest plan spłaty wierzycieli? Czytaj dalej

Plan spłaty wierzycieli w upadłości konsumenckiej cz.1

Zasady ustalania planu spłaty wierzycieli Czytaj dalej

Upadłość konsumencka dla przedsiębiorcy?

Procedura upadłości konsumenckiej jako jedyna daje niewypłacalnym dłużnikom realną szansę umorzenia posiadanych zobowiązań. Jednakże z jej dobrodziejstwa może skorzystać jedynie osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Czytaj dalej

Strony