Mobilizacja do lepszej pracy

0
70

Rozmowa z Edmundem Kaczmarkiem, starostą powiatu jędrzejowskiego.

Panie starosto, jak współpracuje się  z kobietą wicestarostą?

– Taka współpraca z kobietą w naszym powiecie jest już tradycją. To już moja druga kadencja i zawsze na stanowisku wicestarosty były kobiety. To właśnie one do tej „małej polityki” wprowadzają element ludzkiego podejścia do wielu spraw. one mobilizują do lepszej pracy.

Skoro ta współpraca tak dobrze się układa, dlaczego większość mieszkańców (podobno aż 70 proc.) w głosowaniu sms-owym jest niezadowolona z pana działalności?

– Nie przejmuję się takimi subiektywnymi głosowaniami, one nie są sprawiedliwe – jedna osoba z jednego telefonu może wysłać mnóstwo sms-ów i tym sposobem ustalić plebiscyt! Trzeba robić swoje, i ja tak robię! każdy, kto podejmuje trudne zadania, musi liczyć się z pozytywnym lub negatywnym odbiorem. Poddawałem się weryfkacji, startując na posła, uzyskałem wówczas najlepszy wynik z naszego powiatu, oraz do sejmiku – tu także zwyciężyłem. To jest dla mnie prawdziwa weryfkacja. obywatel oddaje swój głos, wrzucając go do urny wyborczej.

Biorąc pod uwagę tę niesprawiedliwą ocenę społeczną oraz spory, 10-letni dorobek powiatu, proszę powiedzieć: trudno jest piastować urząd starosty?

– Nie jestem w stanie sprostać wszystkim oczekiwaniom. W ubiegłym roku obchodziliśmy 10-lecie istnienia powiatu jędrzejowskiego, którego dorobek jest spory i znaczący: ponad 600 km odnowionych dróg (chociaż mieszkańcy upominają się jeszcze o chodniki), standaryzacja domów dziecka, domów pomocy społecznej, gazyfkacja i kanalizacja wsi, termomodernizacja szkół, żeby nasza młodzież miała lepsze warunki startu w przyszłość i mogła stanowić konkurencję dla rówieśników.

A co z ochroną zdrowia w powiecie?

– Zapewne to prywatyzacja szpitala przesądziła o niezadowoleniu mieszkańców. ale przy tym bezładzie z reformą zdrowia, musieliśmy podjąć taką, a nie inną decyzję. ale kiedy spojrzeć na to z perspektywy czasu, widać, że do tej pory na pewno zadłużony i źle funkcjonujący szpital przestałby istnieć!

Czy w powiecie są wykorzystywane programy pomocowe i środki z funduszy Unii Europejskiej?

– Tak. Można do nich zaliczyć środki zewnętrzne z programu operacyjnego kapitał Ludzki. Dzięki temu w powiecie jest coraz więcej miejsc pracy  i spada bezrobocie. Środki unijne wykorzystujemy w priorytetowym zakresie i pod tym względem jesteśmy w czołówce. To jest także kwestia wkładu własnego, a powiaty mają mniejsze możliwości niż gminy. ale uważam, że i tak warto wziąć kredyt, żeby skorzystać z unijnych środków.

Jak przedstawia się sytuacja rolników  w powiecie jędrzejowskim (ze względu na walory geografczno-historyczne)?

– W powiecie są gminy, które w większości stanowią gospodarstwa rolne. Wysoko oceniam zaradność naszych rolników. Ze względu na walory przyrodnicze mamy dużą liczbę gospodarstw agroturystycznych. Tu należy wziąć pod uwagę kwestię opłacalności, która niestety jest mała. ale rolnicy tak dbają o modernizację swoich gospodarstw, że aż w 99 proc. wykorzystują środki zewnętrzne (unijne). Część dotacji pochodzi z dopłat bezpośrednich, część z dotacji na rozwój gospodarstw. a kwota dla powiatu jest niebagatelna. To 150 mln zł rocznie! Dzięki rozwojowi gospodarstw rolniczych rozwija się także cała ziemia jędrzejowska. Jeśli mieszkaniec naszego powiatu będzie bogaty, wzbogaci się nie tylko województwo, ale i cała Polska.

Na terenie powiatu dynamicznie rozwija się przemysł, czy nie zapomina się o ekologii?

– Owszem, są gminy, które szybko się rozwijają gospodarczo, ale o ekologii również pamiętamy. na szczególną uwagę zasługuje tu cementownia  w Małogoszczy. Dawniej frma płaciła ogromne kary za zatruwanie środowiska. obecnie ma zainstalowany pełny monitoring środowiska, dlatego już nie płaci kar za zanieczyszczanie powietrza. Dzisiaj tereny wokół zakładu są zielone, a kiedyś były białe od cementu. Czy jest w powiecie gmina, która  ma szczególne zasługi? – nie mogę wyróżnić jednej gminy.  Dla mnie wszystkie są bardzo aktywne. Świetnie układa się z nimi współpraca i nie ma takiej gminy, która nie wykorzystywałaby możliwości akcesji Polski do Unii Europejskiej. Są oczywiście gminy przodujące, np. Sędziszów, oksa, Jędrzejów, Małogoszcz, imielno, Sobków, nagłowice, Słupia, Wodzisław – czyli wszystkie (uśmiech).

Plany na ten rok to…

– Przede wszystkim kontynuacja przedsięwzięć  z ubiegłego roku, budowa kompleksu dydaktyczno-sportowego, ukończenie dwóch etapów dróg powiatowych i rozpoczęcie nowego. Dalej: gazyfkacja powiatu, inwestycje wodno-kanalizacyjne, standaryzacja domów dziecka i domów opieki społecznej, rozpoczęcie nowego projektu zwiększania szans edukacyjnych młodzieży w placówkach oświatowych powiatu jędrzejowskiego – na ten program chcemy przeznaczyć 20 mln zł, i wiele innych.

Dziękując za rozmowę, życzę cierpliwości w realizacji powyższych planów.

Barbara Woźniak

Nagłowice też swój język mają

Mają też panią wójt. Wśród dziewięciu gmin powiatu jędrzejowskiego tylko w jednej urząd wójta piastuje kobieta – Elżbieta Frejowska. Zapytana, czy kobiecie na tym stanowisku jest trudniej niż mężczyźnie, bez wahania odpowiedziała: – Kobieta na tym stanowisku musi pracować za dwóch mężczyzn. Ludzie, z którymi kontakt mam po raz pierwszy, traktują wójta kobietę troszeczkę protekcjonalnie. Często trzeba dochodzić do konsensu. Swoją funkcję traktuję usługowo – chcę spełniać życzenia mieszkańców gminy i sądzę, że mi się  to udaje, ponieważ ponownie wybrali mnie na stanowisko wójta. Z uśmiechem twierdzi, że kobieta to też człowiek i zasługuje na jednakowe traktowanie jak mężczyzna! Do najważniejszych inwestycji na ziemi Mikołaja reja należą: kanalizacja wsi, budowa wodociągu, dróg gminnych, rozbudowa oczyszczalni ścieków i wiele innych. Jak widać, mieszkańcy gminy nagłowice „nie gęsi” i swoje cele mają. Pani wójt, dzięki rozsądnemu zarządzaniu gminą, aktywnie i z niespotykaną życzliwością próbuje sprostać różnym oczekiwaniom.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here