Nagroda dla Śląska

0
72

Województwo śląskie otrzymało nagrodę dla najbardziej innowacyjnego regionu europejskiego AER Innovation Award. Nagrodę przyznano za projekt SEKAP – Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej. Wręczono ją podczas posiedzenia Zgromadzenia Regionów Europy. Projekt SEKAP ruszył 25 kwietnia 2008 r.

W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są 54 jednostki samorządu terytorialnego. System umożliwia mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom rozpoczęcie  i załatwienie spraw urzędowych przez internet. SEKAP powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. W zasięgu urzędów włączonych w projekt mieszka ponad 3 mln osób z terenu województwa. W przyszłości możliwe jest włączenie do niego pozostałych urzędów i instytucji regionu. Województwo śląskie jest członkiem Zgromadzenia Regionów Europy od 2000 r. Zgromadzenie skupia członków  z ponad 270 regionów z 33 krajów Europy. Najważniejszym celem organizacji są: działania na rzecz zachowania różnorodności kulturowej w Europie, promowanie koncepcji regionalnej demokracji, wspieranie wymiany doświadczeń w zakresie administracji publicznej  i rozwoju regionalnego przez programy szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here