Nagroda Nobla dla Polski?

0
77

Raz na jakiś czas rodzą się ludzie genialni, których myśli i czyny zmieniają świat. Którzy sprawiają, że życie staje się lepsze i łatwiejsze.

W większości państw stwarza się im wspaniałe warunki do działania  i rozwoju oraz promuje i nagradza. Czasami, gdy wyróżnienia są najwyższego rzędu, zostają dostrzegane i doceniane przez innych. Również przez rodaków. Może w niedługim czasie zostanie zauważony również w kraju swojego urodzenia prof. Bohdan Maciej Żakiewicz, w związku z nominowaniem go do Nagrody Nobla w 2010 r. w dwóch kategoriach: Pokojowej  i Ekonomii Inżynieryjnej. Ta druga będzie przyznana po raz pierwszy  i w rankingach nasz rodak jest na pierwszej pozycji. Wagi tej nominacji dodaje fakt, że została zgłoszona przez Business Initiative Directions (BID) i prawie 100 największych, najbardziej zaawansowanych technologiczne organizacji biznesowych z 57 krajów świata. Przychód najbiedniejszej z nich jest na poziomie 1/8 przychodu Polski. Na uroczystej gali byli ambasadorowie i przedstawiciele wielu państw.

Skazany na sukces?

W akcie nominacyjnym, który liczy osiem stron, możemy przeczytać: „Nominujemy emerytowanego profesora Bohdana Macieja Żakiewicza do Nagrody Nobla za zasługi dla światowego pokoju i dobrobytu ludzi w skali globalnej przez radykalne makroekonomiczne i technologiczne innowacje w energooszczędne górnictwo, które otwiera nowe globalne zasoby energetyczne. Stworzył on pragmatyczne podstawy i metody obniżenia liczby ofiar śmiertelnych w górnictwie, a także drastycznej redukcji zanieczyszczeń górnictwa i produkcji energii bez negatywnych skutków dla środowiska czy dodatkowych obciążeń finansowych dla zaangażowanych krajów”.

W innym miejscu tego dokumentu czytamy: „Pokój światowy i dobrobyt ludzi w znacznym stopniu zależą od tanich, trwałych i odnawialnych źródeł energii. Powszechne są opinia i wspólne żądanie, żeby zachować zdrową, czystą i nieskażoną planetę. Ta idea nie jest nowością dla Bohdana Żakiewicza, kontynuującego jej realizację przez zastosowanie nowoczesnych technologii, jak również wdrażającego innowacyjne systemy energetyczne. Powinien on być przykładem dla rządów i ludności świata, zwłaszcza teraz, gdy zmaga się on  w walce z kryzysem ekonomicznym”.

Cóż takiego zrobił nasz kandydat, że otrzymał nominację do nagrody Nobla? Prof. dr hab. inż. Janusz Badur  z PAN napisał o Żakiewiczu w swojej opinii na temat Nominacji: „Jest śmiałym i bezkompromisowym odkrywcą i pomysłodawcą. Autorem i głównym wykonawcą wielu niezwykle ważnych, przełomowych technologii wydobycia, konwersji i utylizacji rozmaitych bogactw, jak: węgiel, siarka, metan, ropa naftowa, ciepło geotermalne etc.”.

Polska śpi na pieniądzach

Profesor Bohdan Żakiewicz uruchomił na całym świecie ponad 60 unikalnych technologicznie projektów związanych z górnictwem i energią. Jest właścicielem aż 348 patentów i know-how! Umożliwiły one znaczne obniżenie kosztów przedsięwzięć i radykalnie zwiększyły wykorzystanie zasobów. Za najważniejsze dla ludzkości można uznać jego opracowania pozwalające na sięgnięcie do taniej, w pełni odnawialnej i absolutnie czystej energii w ilościach o parę rzędów przekraczających potrzeby.

Profesor Bohdan Żakiewicz  zdobył dziewięć najwyższych światowych nagród, m.in. Diamentowych Oskarów za Kulturę Biznesu i Technologii oraz tytuł „International Leader Of Technologies”.

W skali całego świata prawie  56 proc. energii jest przeznaczone na ogrzewanie, a 41 proc. – na pracę mechaniczną. Ludzie potrzebują ciepła, elektryczności oraz napędu do pojazdów  i urządzeń mechanicznych. Większość z tego jest jak dotąd zaspokajane przez spalanie wyczerpujących się z dostępnych współczesnym technologiom nieodnawialnych paliw kopalnych.

Czy istnieją dostępne źródła czystej energii, które mogą zaspokoić te potrzeby bez niszczenia środowiska? Według teorii prof. Żakiewicza takim tanim i nieprzebranym źródłem energii jest wysokotemperaturowa energia cieplna z głębokich pokładów formacji skalnych, która cały czas jest uzupełniana przez reakcje termojądrowe zachodzące wewnątrz naszej planety. Opracowana przez profesora metoda suchego pozyskiwania za pomocą wgłębnych wymienników ciepła typu harvestors nie niszczy niskotemperaturowych pokładów wód geotermalnych. Tej  w pełni odnawialnej energii jest w Polsce tysiące razy więcej, niż zużywamy. Jest ona dostępna w każdym miejscu na głębokościach 7 tys. do 10 tys m. Jeden km2 może dać rocznie taką ilość energii, która jest równoważna liczbą  200 tys. baryłek ropy naftowej. Bez żadnego uszczuplenia zasobów i zanieczyszczenia środowiska.

Celowy brak wiedzy?

Sukcesy prof. Bohdana Żakiewicza, osiągnięte w czasie 60-letniej międzynarodowej kariery, nie mają sobie równych we współczesnym świecie. W Polsce niestety wie o tym bardzo wąskie grono specjalistów. Wydaje się to dziwne, zważywszy na to, jak wielką wagę przykłada się w Polsce do bezpieczeństwa energetycznego. Świadczą o tym dyskusje o konieczności budowania elektrowni jądrowych czy problemach górnictwa.

Mimo że dostęp do energii geotermicznej mamy najłatwiejszy w Europie, a nasz rodak jest najważniejszym na świecie wynalazcą w tej dziedzinie, wiedza na ten temat i zainteresowanie nią w Polsce nie są rozpowszechniane. Nic dziwnego. Jej pozyskiwanie może doprowadzić do niezależności energetycznej i może wiązać się z utratą ogromnych zysków dla niektórych lobby. Może właśnie dlatego ta informacja zwłaszcza u nas się nie pojawia?

Rozwiązania takie mogą być stosowane lokalnie, dzięki czemu nie ma strat na przesyłach. Ponieważ możliwa jest trójgeneracja i system ma niską stałą czasową, można go sprzęgać z pozyskiwaniem znacznie droższej energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (pompy hydrosoniczne) z turbin wiatrowych. Koszt uruchomienia zakładu pozyskującego i przetwarzającego tę energię jest porównywalny do kosztu farm wiatrowych w przeliczeniu na jednostkę mocy. Różni się jednak tym, że nie jest zależny od warunków zewnętrznych  i może cały czas pracować z maksymalną mocą. Natomiast późniejszy, bieżący koszt produkcji energii w tej technologii jest na poziomie poniżej 2 gr za 1 kWh. Cieplnej jeszcze mniej, czym bije na głowę wszelkie inne metody. Zasygnalizowana technologia ma niewiele wspólnego z popularnymi  w mediach, bardzo nisko sprawnymi  i kosztownymi przedsięwzięciami związanymi z niskotemperaturową energią geotermalną, opartą na pobieraniu zwykle mocno zasolonych wód  o temperaturze poniżej 100 st. C.

Innowacyjny majstersztyk

Wśród technologii opracowanych przez profesora są m.in. rozwiązania umożliwiające zamianę węgla na energię bezpośrednio w pokładach, bez emisji dwutlenku węgla na powierzchnię. Metoda ta umożliwia znacznie większe (dwu-, trzykrotnie) wykorzystanie dostępnych zasobów oraz sięgnięcie do tych, które są nieosiągalne lub nieopłacalne – zbyt cienkie, zbyt głębokie, z dużą zawartością metanu itd. Dzięki tym patentom możliwe by było ponowne sięgnięcie do kopalni porzuconych, rzekomo wyeksploatowanych z dostępnych surowców.

Możliwe i opłacalne stało się sięganie po ciężką ropę pozostałą w złożach po wydobyciu wyłącznie jej lżejszych frakcji. Opracowane rozwiązania pozwalają na tanie pozyskanie prawie  85 proc., zamiast dotychczasowych  5–15 proc. wszystkich frakcji ropy  z nowych pokładów i to przy zagospodarowywaniu CO2, którego takim przeciwnikiem jest EU. Nieuwzględnienie tych technologii od początku powoduje tylko częściowy dostęp lub podraża znacznie pozyskanie pozostałych, często dużo większych ilości tego surowca. Technologia podziemnego zagospodarowywania złóż węgla brunatnego pozwala na uzyskiwanie w pierwszym etapie metanu i ogromnych ilości kwasu huminowego, który w kompozycji z siarką krystaliczną daje znakomity nawóz, zwiększający plony nawet trzykrotnie. W drugim etapie pozyskiwane są bezpośrednio ze złoża: energia cieplna i elektryczna oraz gaz syntezowy  i metan, bez niszczenia powierzchni i środowiska.

Profesor Bohdan Żakiewicz  jest przykładem pracowitego, wybitnego realizatora wielkich, nowatorskich projektów górniczo-przemysłowych w Polsce i w świecie. „eurogospodarka” promuje takie osoby, dlatego w kolejnych numerach będziemy śledzić dalsze dokonania Profesora i rozwój wdrażania jego technologii.

Praktyczne rozwiązania

Jego technologie, wdrożone pod jego kierownictwem do 29 wielkich projektów górnictwa otworowego, nie tylko uratowały życie wielu górników, ale również pozwoliły na pozyskanie wielomiliardowych dochodów. Rozwiązania dotyczące innych sposobów pozyskiwania siarki zmniejszyły koszty jej wydobycia w niektórych przypadkach nawet 10-krotnie. Technologia wykorzystująca siarkę do tworzenia powierzchni drogowych umożliwia stworzenie praktycznie niezniszczalnych dróg za połowę dotychczasowych kosztów. Zupełnie inne podejście do tworzenia narzędzi wiertniczych i uniwersalnych gryzaków pozwala na wiercenie otworów nawet do głębokości 10 tys. m z postępem, co wielokrotnie przewyższa postępy tradycyjnych wierceń naftowych. Ma to bezpośredni i oczywisty wpływ na wielokrotne zmniejszenie kosztów odwiertów.

Połączenie głębokiego, suchego pozyskiwania wysokotemperaturowej energii z masywów skalnych z równoczesnym zagospodarowywaniem złóż występujących ponad tymi masywami pozwala na dalsze zdecydowanie zmniejszenie łącznych kosztów i uzyskanie znacznej synergii dającej bezpośredni, mierzalny i bardzo wysoki zysk. Tania, w pełni odnawialna i czysta energia w chwilach nadmiaru energii pozwala również na pozyskiwanie wody zdatnej do picia, co wraz  z pozostałymi technologiami prof. Żakiewicza niesie szansę zaspokojenia wielu krajów potrzeby wody i żywności.

Business Initiative Directions (BID) to międzynarodowa organizacja zrzeszająca 163 kraje, podporządkowana zasadom UNESCO, która wybiera i nagradza najlepsze produkty i technologie powstające na świecie.

Business Initiative Directions ocenia wartość jego patentów i technologii na 3,5 mld dol.,  a zyski dla ludzkości i świata – na nieprzeliczalnie więcej.

Autor: Piotr Waydel

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here