Nagrody Liderów Polskiego Biznesu rozdane

0
70

Nominowani to przedsiębiorstwa, które potrafią sprawnie funkcjonować i realizować swoje plany w warunkach spowolnienia gospodarczego. Gala BCC należy do ważniejszych wydarzeń w środowisku polskich przedsiębiorców.

16 stycznia w Teatrze Wielkim  w Warszawie odbyła się w Gala Liderów Polskiego Biznesu, będąca ukoronowaniem XIX edycji konkursu na Lidera Polskiego Biznesu. Nagrody te uznawane są za jedne z najbardziej prestiżowych. Przyznawane za osiągnięcia  w prowadzeniu działalności gospodarczej. W uroczystości wzięli udział: prezydent Lech Kaczyński i premier Donald Tusk oraz wielu przedsiębiorców, członków BCC, parlamentarzystów, dyplomatów i publicystów.

Najlepsi z najlepszych

W tym roku do konkursu zostało nominowanych 25 firm wyróżniających się głównie pod względem wyników finansowych, ale także pod względem sposobu zarządzania, ekspansji czy rozwoju. Oprócz wskaźników ekonomicznych i jakościowych produktów uwzględniono również aspekt tworzenia nowych miejsc pracy, dbałość  o środowisko, jak również działalność charytatywną.

Najlepsi z najlepszych otrzymali tytuły laureatów i złote statuetki,  a Nagrodę Specjalną BCC odebrał przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Przewodniczącego PE wyróżniono za: „krajową i międzynarodową działalność społeczną, naukową  i polityczną”. Od pierwszej edycji konkursu BCC przyznaje Nagrodę Specjalną wybitnym osobistościom spoza środowiska przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej. – Jerzy Buzek symbolizuje naszą europejską przygodę. Jego sposób działania, jego polityczna filozofia oraz życiowa droga zawierają w sobie istotę idei, która nazywa się Europa – mówił szef polskiego rządu Donald Tusk, gratulując wyróżnienia przewodniczącemu PE. Zdaniem premiera Jerzy Buzek został dzisiaj wyniesiony do najwyższej godności politycznej  w Europie, jaka kiedykolwiek spotkała Polaka. – Jerzy Buzek to pierwszy Polak w Europie i pierwszy Europejczyk w Polsce  – dodał.

Prezydent Lech Kaczyński mówił o ogromnym doświadczeniu politycznym byłego premiera. – Po raz pierwszy przedstawiciel „Nowej Europy” pełni funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – podkreślił. To niewątpliwy sukces naszego kraju. Dzisiaj pan przewodniczący, jak dotąd najdłużej urzędujący premier II i III Rzeczypospolitej, uzyskał Waszą główną nagrodę.

Dotychczas Nagrody Specjalne otrzymali m.in. Margaret Thatcher, Helmut Kohl, George Bush, Jacques Chirac, William Jefferson Clinton, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa.

BCC nagrodziło również honorowym piórem Aurora-BCC Janusza Lewandowskiego, desygnowanego na komisarza UE ds. budżetu.

Liderzy Polskiego Biznesu

Zdaniem prezesa BCC Marka Goliszewskiego nasi przedsiębiorcy udowodnili w Europie i na świecie, że potrafią zwyciężać. Zwrócił jednak uwagę na potrzebę dialogu między polityką  i biznesem. – Jak najszybciej należy przystąpić do strefy euro, ułatwić przepisy prawne przedsiębiorcom oraz przyspieszyć prywatyzację – tłumaczył.

Według Adama Pawłowicza, prezesa Agencji Ochrony Skorpion Security Sp. z o. o., jednego z 15, który otrzymali tytuł Lidera Polskiego Biznesu 2009 (LPB), kluczem do sukcesu są zawsze ludzie. – Ich talenty i umiejętność ich motywowania – sprecyzował.

Wiele osób szuka słowa na uzasadnienie swojego postępowania. Kryzys jest także tym dobrym słowem, którym można określić to, co się nie udaje. – Dla mnie kryzys jako taki nie istnieje. Bo ja patrzę w przyszłość. Myślę,  że kryzys jest kolejnym wyzwaniem  – dodał.

Krzysztof Rabiański z Żywca Zdroju SA podkreślił, że jego firma jest bardzo dobrze przygotowana nie tylko do sezonu 2010, ale również do strategicznego planu i działania na najbliższe lata. – Dzisiejszy dzień jest dla mnie wyróżnieniem i ukoronowaniem całego biznesu. Nie tylko dla mnie. Tego, co robiliśmy przez ostatnie lata, bo jednak za tym wszystkim stoi ciężka praca. Pozycja lidera rynkowego oraz tak duża liczba konsumentów i obecność naszych produktów na prawie każdym polskim stole to jest coś, co  z jednej strony zobowiązuje, a z drugiej cieszy. Poza tym daje prawo i mandat do przebywania w takim miejscu, jak tutaj w dniu dzisiejszym – mówił  Rabiański.

Przewodniczący PE Jerzy Buzek zarówno nominowanym, jak  i laureatom pogratulował innowacyjności oraz tego, że w trudnych warunkach potrafią być konkurencyjni i otwarci na innych. Przykładem jest kolejny zwycięzca: Jerzy Gruszczyk, prezes zarządu firmy Remag SA. – Stosuję taką zasadę i politykę, że moja ekipa idzie w kierunku kraju, przed którym stoi okres rozwoju przemysłu wydobywczego. Gruszczyk cały czas myśli o poszerzeniu rynku zbytu i konkurencyjności. Nasza firma istnieje nie tylko w Polsce, nie tylko  w Europie, ale na całym świecie. Eksportujemy nasze maszyny do Argentyny, Kolumbii, Wietnamu, gdzie konkurujemy z taką potęgą, jak Chiny. Rozpoznajemy kolejne rynki – w tej chwili mamy na uwadze Bałkany, zwłaszcza Bośnię  i Hercegowinę, gdzie następuje rozwój górnictwa, i tam chcemy eksportować nasze maszyny – mówi z dumą.

Jesteśmy bardzo przedsiębiorczym narodem

Według przewodniczącego PE Jerzego Buzka było tak właściwie przez stulecia. Nie było nam łatwo. Nie sprzyjały nam warunki zewnętrzne. Dlatego może nauczyliśmy się tak bardzo wiele. Potrafiliśmy także  w trudnych czasach w połowie  XX w. przetrwać w takiej dobrej, narodowej, zbiorowej kondycji.  I taka jest też nasza przedsiębiorczość – taka naturalna. – Dzisiaj to owocuje. Także w ostatnim roku, który był tak dla Polski pomyślny na tle innych państw europejskich. Pokazaliśmy, że potrafimy sobie radzić. I to jest nasz wielki atut! – mówił.

Pełen pozytywnej energii jest również Marek Maruszak, prezes zarządu firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o. o. – Rok wspaniały dla Rossmanna. Mogę powiedzieć, że największym sukcesem jest to, że Rossmann stał się synonimem drogerii w Polsce.

Prezes zarządu Anna Tylkowska z firmy Społem Warszawska spółdzielnia spożywców w Warszawie-Śródmieście podkreślała, że obecnie ich firma świetnie prosperuje, potrafi odnaleźć się w dzisiejszych czasach. – Prezesuję firmie o 140-letniej tradycji. Przeprowadzenie jej przez okres gospodarki planowej, kiedy spółdzielczość społemowska miała wyznaczoną rolę w rozdzielaniu żywności i później przejście z tego okresu do okresu gospodarki rynkowej było bardzo trudnym zadaniem. Jak widać, udało się to z sukcesem – dodaje z uśmiechem.

Podczas Gali wręczono również Medale Solidarności Społecznej, czyli nagrody dla osób prywatnych i przedsiębiorców szczególnie zaangażowanych w niesienie pomocy potrzebującym, propagującym ideę odpowiedzialności społecznej biznesu i budowania solidarności społecznej. Kapituła pod przewodnictwem bpa Piotra Jareckiego przyznała medal Zofii Żuk, Janowi Mikołuszce i Zbigniewowi Puckowi.

Business Centre Club przyznaje Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu od 1991 r. Jest to klub przedsiębiorców i największa  w kraju organizacja indywidualnych pracodawców. Zrzesza ponad 1,2 tys. głównie prywatnych frm, reprezentowanych przez blisko 2 tys. Przedsiębiorców, obracających kapitałem ponad 200 mld zł i zatrudniających 600 tys. pracowników. Nagrodzeni, którzy utrzymają swoją pozycję na rynku, w kolejnym roku mogą ubiegać się o Diament do Złotej Statuetki, który wręczany jest podczas Letniej Wielkiej Gali BCC.

Małgorzata Kozłowska

Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu 2009 otrzymali:

•  AGENCJA OCHRONY SKORPION SECURITY Sp. z o. o. oraz Prezes Adam Pawłowicz
Nagrodzeni za utrzymanie wysokich wyników ekonomicznych, szczególną dbałość  o jakość świadczonych usług oraz godną naśladowania działalność charytatywną.

•  ANDRA Sp. z o. o. oraz Prezes Zarządu Andrzej Sikorski 
Nagrodzeni za systematyczny rozwój, konsekwentną i skuteczną politykę inwestycyjną,  a także nowoczesną ofertę produktową uwzględniającą potrzeby klientów.

•  ARMATURA KRAKÓW SA oraz Prezes Zarządu Konrad Hernik
Nagrodzeni za świetne wyniki ekonomiczne, konsekwentną politykę zarządzania jakością oraz inwestycje proekologiczne.

•  DALKIA POZNAŃ SA oraz Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Bogdan Świątek
Nagrodzeni za bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, stały wzrost zatrudnienia, a także budowanie wizerunku frmy odpowiedzialnej społecznie.

•  ENERGA SA oraz Prezes Zarządu Mirosław Bieliński
Nagrodzeni za doskonałe wyniki ekonomiczne, efektywną politykę inwestycyjną oraz pełne wdrożenie na polskim rynku energetycznym kompleksowych zasad komunikacji kreujących silną Markę Energia.

•  IŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE IPB Sp. z o. o. oraz Prezes Zarządu  Eugeniusz Jaremko. 
Nagrodzeni za skuteczną politykę rozwojową, efektywne konkurowanie na trudnym rynku,  a także za aktywność w życiu społeczności lokalnej.

•  ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Piotr Kwiatkowski
Nagrodzeni za utrzymanie wysokich wyników ekonomicznych, świadczenie usług  na najwyższym poziomie, a także dbałość o środowisko naturalne.

•  POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA oraz Prezes Zarządu Mirosław Szkałuba. 
Nagrodzeni za prężną działalność inwestycyjną oraz budowanie strategii  zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu.

•  REKORD SYSTEMY INFORMATYCZNE Spółka z o. o. oraz Prezes Zarządu Janusz Szymura.
Nagrodzeni za dynamiczny rozwój, stały wzrost środków przeznaczonych na inwestycje  oraz wspieranie sportowych i kulturalnych inicjatyw lokalnych.

•  REMAG SA oraz Prezes Zarządu Jerzy Gruszczyk
Nagrodzeni za bardzo dobre wyniki fnansowe, wysoki poziom inwestycji oraz dbałość  o jakość i nowoczesność produktów.

•  ROSSMANN Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Marek Maruszak. 
Nagrodzeni za doskonałe wyniki ekonomiczne, stałe zwiększanie miejsc pracy,  a także za wyjątkową troskę o potrzebujących i niesienie im pomocy.

•  SAWEX Sp. z o. o. oraz właściciel Halina Sawicka
Nagrodzeni za dynamiczny rozwój, stałe wzbogacanie oferty produktowej, a także pomoc okazywaną potrzebującym.

•  SPOŁEM Warszawska Spółdzielnia Spożywców w Warszawie-Śródmieście oraz  Prezes Zarządu Anna Tylkowska.
Nagrodzeni za konsekwentnie przeprowadzoną restrukturyzację, wysoką jakość świadczonych usług i niezwykłą hojność wobec potrzebujących.

•  ZAKŁAD ELEKTROTECHNICZNY ZELTECH STANISŁAW PRZESMYCKI oraz Dyrektor  Naczelny Stanisław Przesmycki. 
Nagrodzeni za systematyczne umacnianie pozycji na rynku, wysoką jakość świadczonych  usług oraz ogromne zaangażowanie w pomoc charytatywną.

•  ŻYWIEC ZDRÓJ SA oraz VP fnance Krzysztof Rabiański
Nagrodzeni za bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne, działania inwestycyjne  oraz dostarczanie produktów najwyższej jakości potwierdzonych licznymi nagrodami.

Źródło: BCC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here