NBP szacuje koszt ustawy frankowej na 44 mld zł

0
65

Narodowy Bank Polski opublikował Raport o stabilności systemu finansowego – luty 2016 r. W dokumencie stwierdzono m.in., że działaniem mogącym negatywnie wpłynąć na odporność sektora bankowego, a tym samym na jego zdolność do finansowania gospodarki, jest ewentualna restrukturyzacja portfela walutowych kredytów hipotecznych według przedłożonej propozycji.

Szczególnie negatywne konsekwencje mogłaby mieć, dyskutowana od kilku miesięcy, restrukturyzacja portfela walutowych kredytów hipotecznych. NBP oszacował skutki realizacji ostatniej propozycji przedstawionej przez  Kancelarię Prezydenta RP.

Należy zastrzec, że szacunki NBP opierają się na uproszczonych założeniach, dlatego konieczne jest dokonanie przez Komisję Nadzoru Finansowego bardziej precyzyjnych wyliczeń opartych na danych dostarczonych  bezpośrednio przez banki. Niemniej wyliczenia NBP wskazują, tylko bezpośredni koszt zwrotu spreadów walutowych i przeliczenia kapitału wszystkich kredytów po tzw. „sprawiedliwym kursie waluty obcej”  przyjętym w projekcie ustawy może sięgnąć 44  mld zł (NBP założył jednorazowe ujęcie w wyniku finansowym straty wynikającej z przeliczenia kapitału kredytowego). Biorąc pod uwagę szacunek kosztów restrukturyzacji, około 70 proc. sektora bankowego może zanotować stratę. Masowe przewalutowanie kredytów może doprowadzić do osłabienia złotego i rewizji ocen ratingowych na niekorzyść Polski – napisano w raporcie.

Źródło: Raport o stabilności systemu finansowego – luty 2016 r.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here