Nękanie – to przestępstwo

1
90

Dostajesz od kogoś niechciane e-maile, smsy, listy? Jesteś śledzony, obrażany, zastraszany? Ktoś umieszcza w internecie twoje prywatne zdjęcia? A może ktoś wbrew twojej woli wysyła ci drogie prezenty i kwiaty? Jeśli wyraźnie poinformowałeś prześladowcę/adoratora, że nie życzysz sobie takiego zachowania, a mimo wszystko nie pozbyłeś się natręta – prawdopodobnie jesteś ofiarą stalkingu – przestępstwa za które grozi kara więzienia.

Oczywiście nie każde tego typu zachowanie będzie z miejsca stalkingiem. Działanie prześladowcy jest przestępstwem, gdy jest uporczywe (trwa przez jakiś czas, nie jest jednorazowe) oraz gdy wywołuje u ofiary poczucie realnego zagrożenia, lęk lub istotnie narusza prywatność ofiary (np. uniemożliwia swobodne i wyłączne korzystanie z mieszkania, narusza tajemnicę korespondencji).

Stalkerowi grozi kara więzienia do 3 lat. Sąd może jednak orzec karę łagodniejszą: grzywnę lub karę ograniczenia wolności. Jeśli w wyniku działania prześladowcy ofiara targnęła się na swoje życie, stalkerowi grozi kara więzienia od roku do 10 lat.
Dodatkowo sąd może zakazać sprawcy kontaktowania się z ofiarą (a także zakazać zbliżania się do niej), nałożyć na sprawcę obowiązek powstrzymania się od przebywania w konkretnych miejscach, czy nakazać opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z ofiarą.

Co robić, gdy jesteś ofiarą stalkingu? Przede wszystkim zażądaj zaprzestania nękania. Dobrze jest zrobić to w formie listu, e-maila czy sms, aby mieć dowód przekazania tej informacji.
Nie utrzymuj kontaktu z prześladowcą, nie odpisuj na wiadomości, nie spotykaj się z nim – unikniesz zarzutu, że kontakt ze stalkerem był przez ciebie akceptowany. Zbieraj dowody prześladowania – e-maile, listy, sms, zapisuj daty i wydarzenia oraz dane świadków, fotografuj szkody wyrządzone przez stalkera. Złóż zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z wnioskiem o ściganie – tylko wtedy Policja podejmie działania prowadzące do wyjaśnienia sprawy.
Gdy organy ścigania zbagatelizują twój problem, rozważ pomoc prawnika lub skontaktuj się z fundacją, stowarzyszeniem zajmującym się pomocą ofiarom stalkingu.
Brak reakcji i bierne wyczekiwanie końca udręki może mieć bardzo przykre konsekwencje. Pamiętaj, że poczucie bezkarności zachęca prześladowcę do dalszego nękania.

1 COMMENT

  1. Szanowna Pani Mecenas!
    Czy jest w polskim prawie definicja działania uporczywego, czy jest to pojęcie względne i traktowane różnie, w zależności od siedziby sądu, prokuratury?
    Czy jest określony czas nękania, po którym organa ścigania mogą podjąć działania w związku ze stalkingiem?
    Czy okazywanie w ten sposób uczuć do innej osoby może być potraktowane jako stalking? Czy prawo przewiduje granice przyzwoitości?
    Serdecznie Pozdrawiam!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here