Obligacja

Emitent obligacji odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania wynikające z obligacji, z wyjątkiem obligacji przychodowych (dających prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa). Obligacja jest więc rodzajem pożyczki – emitent jest w tym przypadku pożyczkobiorcą, a obligatariusz – pożyczkodawcą.