Odnawialne źródła energii ważnym segmentem gospodarki

0
91

– W ciągu najbliższych 10 lat odnawialne źródła energii staną się ważnym segmentem gospodarki, w oparciu o który będzie można budować przewagę konkurencyjną na europejskim rynku energetycznym – powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec podczas Europejskiej Konferencji Energetyki Wiatrowej EWEC 2010. Spotkanie odbyło się 20 kwietnia br. w Warszawie.

Wiceminister Korolec zaznaczył, że efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jest jednym z sześciu priorytetów Polskiej polityki energetycznej do 2030 r. – Rozwój energetyki odnawialnej opierać się będzie przede wszystkim na generacji rozproszonej, która przyczyni się do zmniejszenia problemów związanych z przesyłem energii, a tym samym znacznie poprawi nasze bezpieczeństwo energetyczne – zapowiedział.

Podsekretarz stanu w MG nawiązał także do obowiązku wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania zastosowania energii ze źródeł odnawialnych. – Nasze główne cele w tym obszarze to osiągnięcie w 2020 roku 15 proc. udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz 10 proc. udziału biopaliw w rynku paliw transportowych – wyjaśnił wiceminister Korolec. – Implementujemy tę dyrektywę do polskiego prawa poprzez nową ustawę o odnawialnych źródłach energii oraz nowelizację ustawy o biokomponentach i paliwach ciekłych – dodał.

Wiceszef resortu gospodarki poinformował także o zakończeniu w MG prac nad projektem Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. – Według naszych szacunków w 2010 r. moc zainstalowana w turbinach wiatrowych wyniesie 910 MW, co przełoży się na produkcję 1911 GWh energii elektrycznej – ocenił wiceminister. – Liczymy, że w 2020 r. ich moc wyniesie nawet 6,2 tys. MW, a dzięki temu osiągniemy ponad 13,5 tys. GWh produkcji energii elektrycznej – dodał.

Z kolei wiceminister gospodarki Joanna Strzelec-Łobodzińska, która w ramach konferencji EWEC 2010, 19 kwietnia br. spotkała się z mediami, zwróciła uwagę na konieczność wytwarzania energii elektrycznej z różnych źródeł. – Ma to szczególne znaczenie w sytuacji, gdy polska elektroenergetyka oparta jest w 94 proc. na węglu. Dlatego dywersyfikacja źródeł energii jest niezwykle istotna – powiedziała wiceminister. – Jestem przekonana, że intensywny rozwój energetyki wiatrowej spowoduje jej znaczący wkład w całkowitą produkcję energii elektrycznej w kraju oraz stworzy wiele nowych miejsc pracy w sektorze – dodała.

***

Organizatorem kongresu EWEC 2010 połączonego z V konferencją „Rynek energetyki wiatrowej w Polsce” jest Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW).

Tegoroczna konferencja została poświęcona ocenie bieżącej sytuacji w kontekście zmian na rynku, postępu we wdrażaniu zmian legislacyjnych i planów rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.

źródło: MG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here