Odsetki jako koszt podatkowy

0
66

Pojęć „kredyt” i „pożyczka” często używamy zamiennie, ale z punktu widzenia księgowości to nie to samo. Kredyt to pojęcie z zakresu prawa bankowego i procedura ubiegania się o niego oparta jest na tym prawie. Umowa kredytu pod groźbą jej nieważności musi być sporządzona na piśmie i zawierać podstawowe informacje odnośnie do wysokości kredytu, zasad i terminu spłaty, oprocentowania, a także przeznaczenia środków. Natomiast pożyczka jest umową regulowaną przepisami kodeksu cywilnego. Stroną w umowie pożyczki może być bank, ale również firma i osoba fizyczna. Umowa pożyczki może być zawarta w dowolnej formie, jednak umowa pożyczki większej niż 500 zł powinna być sporządzona w formie pisemnej dla celów dowodowych. Instytucje udzielające pożyczki dowolnie ustalają wymogi dla potencjalnych pożyczkobiorców. Pożyczkobiorca nie jest zobowiązany do przedstawienia pożyczkodawcy celu, na jaki chce przeznaczyć środki, a także nie musi udokumentować swojej zdolności spłaty pożyczki. Jednak stosunkowo wysokie ryzyko uzyskania spłaty pożyczki wraz z odsetkami pożyczkodawcy rekompensują sobie wysokim oprocentowaniem udzielanych pożyczek oraz stosunkowo krótkim okresem, na który ich udzielają.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here