Pieniądze, których komornik nie może ci zabrać

19
229

Radca prawny Artur Okoń przedstawia korzystne zmiany dla dłużnika w artykule 831 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego. Warto wiedzieć jakich składników naszego majątku komornik zabrać nie może.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

1.

– fundusze (na przykład: koszty przejazdów, diet, wynajęcia samochodu, paliwa itd.) przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z wyjazdami służbowymi;
– sumy przyznane przez Skarb Państwa na specjalne cele (w szczególności stypendia, wsparcia), chyba że dług powstał w wyniku realizacji tych celów albo z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
– środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, chyba że dług powstał w wyniku realizacji projektu, na który środki te były przeznaczone;
– prawa niezbywalne;

Komentarz Artura Okonia:

Niezbywalne są: użytkowanie, służebności osobiste, prawo odkupu, prawo pierwokupu, prawo dożywocia, roszczenie o zachowek, roszczenia odszkodowawcze wynikające z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, prawo żądania ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej i lokatorskie prawo do lokalu. Jeżeli natomiast na podstawie takiego prawa niezbywalnego dłużnik otrzymał już konkretne świadczenia majątkowe (np. pieniądze), to egzekucja może się odbyć. Egzekucję należy uznać za dopuszczalną także wtedy, gdy dłużnik wprawdzie świadczenia jeszcze nie otrzymał, ale mu je przyznano, albo też dłużnik na podstawie prawa niezbywalnego wystąpił już z roszczeniem o pewne świadczenie majątkowe.

2.

– świadczenia z ubezpieczeń osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych, nie dotyczy to egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów;
– świadczenia z pomocy społecznej
– wierzytelności przypadające dłużnikowi z budżetu państwa lub od Narodowego Funduszu Zdrowia na świadczenie opieki zdrowotnej przed ukończeniem udzielania tych świadczeń, w wysokości 75 proc. każdorazowej wypłaty.

Komentarz Artura Okonia:

Należności wypłacone jako zapomoga lub jednorazowe zaopatrzenie po śmierci bliskiej osoby albo z ubezpieczenia na pokrycie kosztów pogrzebu podlegają egzekucji tylko do wysokości tych kosztów.

3.

– świadczenia alimentacyjne egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych;
– należności egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych;
– zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi;
– kary pieniężne przewidziane w art. 108 k.p.

Wysokości możliwych potrąceń

– w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 3/5 wynagrodzenia;
– w razie egzekucji innych należności – do wysokości 1/2 wynagrodzenia.

Komentarz Artura Okonia:

Potrącenia, o których mowa nie mogą w sumie przekraczać 1/2 wynagrodzenia, a łącznie z innymi potrąceniami 3/5 wynagrodzenia.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:
– minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
– 75 proc. wynagrodzenia przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;
– 90 proc. wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych.

Komentarz Artura Okonia:

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, powyższe kwoty ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

– zasiłki dla bezrobotnych, dodatki aktywizacyjne, stypendia oraz dodatki szkoleniowe, wypłacane na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
– uposażenie posłów i senatorów
– należności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich domowników z tytułu pracy w spółdzielni, wynagrodzenia członków spółdzielni pracy.

Komentarz Artura Okonia:

Ograniczeń nie stosuje się do wierzytelności członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych wynikających z udziału w dochodach spółdzielni, w której mają swoje wkłady.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

–  świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym oraz renty przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i renty zasądzone przez sąd  lub ustalone umową za utratę zdolności do pracy albo za śmierć żywiciela lub wypłacane z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego, a także świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
– świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla  sierot zupełnych, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia z pomocy społecznej.

Komentarz Artura Okonia:

Bardzo istotne z punktu widzenia dłużnika jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym stwierdził on, że na postanowienie sądu rejonowego oddalające skargę na czynność komornika, który zajął emeryturę lub rentę nie podlega zażaleniu. W uchwale tej Sąd Najwyższy wskazał jednak, że dłużnik nie zostaje pozbawiony w ten sposób sądowej kontroli prawidłowości czynności egzekucyjnych. Dodatkowym zabezpieczeniem jest bowiem możliwość żądania umorzenia egzekucji, jeżeli dłużnik uważa, że prowadzone przeciwko niemu postępowanie jest niedopuszczalne.

Spadek

W razie przyjęcia spadku wprost spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza odpowiada do wartości ustalonego w inwentarzu spadku. Dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym.

Komentarz Artura Okonia:

Zastrzeżenie nie jest konieczne, jeżeli świadczenie zostało zasądzone od nabywcy majątku, od zarządcy ustanowionego przez sąd, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu z powierzonego im majątku albo od Skarbu Państwa jako spadkobiercy. Zatem ograniczenie odpowiedzialności dłużnika może wynikać z tytułu egzekucyjnego bądź z klauzuli wykonalności.

Wszystkie ograniczenia powinny być brane pod uwagę przez organ egzekucyjny z urzędu, bez potrzeby uzyskania wniosku dłużnika. Postępowanie egzekucyjne nie biorące pod uwagę ograniczeń jest niedopuszczalne i podlega w całości lub w części umorzeniu.

Autor jest radcą prawnym z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów PROKURENT

19 COMMENTS

 1. Alimenty traktowane jak oszczędności

  No tak, jeśli nawet mamy jakieś prawa, to jak je wyegzekwować? Alimenty przesłane na konto do banku przestają być traktowane jak alimenty, a są jak oszczędności. Znam przypadek, że komornik je zajął pod takim pretekstem .

  • zajete alimenty

   skłądasz pismo do komornika o zwolnienie alimentów, zazwyczaj je zwalnia, jak nie to składasz skargę i sąd nakazuje zwolnić. Tak samo jest z pensją minimalną, komornik raz ją zajmuje u pracodawcy a potem kwotę wolną na koncie, ja złożyłem pismo do komornika, zeby wpływy na rachunek od danego pracodawcy zwolnił od zajęcia bo zajmuje je już u pracodawcy i to co wpływa na konto jest kwotą wolną i tak zrobił z klauzulą do odwołania.

 2. renta

  A ja mam rentę chorobowa częściowa niezdolność do pracy 75% z tego komornik zabiera mi 25% zostaje na utrzymanie córki 600zl czy to zgodnie z prawem .Proszę o jakieś wskazówki.

  • KOMORNIK= ESESMAN!

   Komornicy w Polsce są bezkarni jak esesmani w III rzeszy,tylko że komornik wyniszcza powoli i to tych najbiedniejszych,a esesman nie męczył,tylko odrazu kula w łeb,a komornik to gorzej niż esesman bo wyniszcza czlowieka biednego powoli z czego ma satysfakcję jak esesmani Ukraińscy,albo Litewscy! Normalny człowiek nie poszedł by na komornika,tylko taki bez duszny cham o moralności zerowej!

 3. potracenia komornicze

  W itam! Jestem zadluzonau 6 wierzycieli(tak podaje komornik) ja nie jestem tego pewna . moje laczne zadluzenie wynosi okolo 6000zl lacznie. Od 3 lat komornik potraca mi 260zl miesiecznie na zycie zostaje mi 530zl. komornik potracil mi ponad 10000zl przez te 3 lata a dlug wzrosl mi do 19 000zl biuro komornika poinformowalo mnie rowniez ze mam obciazenie Vat. Czy komornik powinien mnie dac na ten Vat fakture co uwzgedniloby moje koszty i co moglo sie stac z potraconymi pieniedzmi skoro dlug nie zmalal tylko wzrosl. mam 72 lata i tym sposobem nie splace nigdy tego zadluzenia.Nadmieniam ze dlugi splacalam reguralnie do momentu chorobyi utraty pracy.

 4. Zadłużenia

  Jestem 9 lat po rozwodzie z winy byłego męża komornik wsiadł mi na ręte za jego długi czy sąd w tym kierunku ma racje

 5. komornik zabiera mi 60% wypłaty

  w rocznym pit odpisuje ulge na dzieci wychodzi zwrot ok 4000 zł komornik zabiera. pytanie jest takie .Czy mozna zabrać kasę która już została defakto raz zabrana .Przez 12 m-cy pobiera 60% potem tak jakby nic znowu bieże

 6. Witam.Czy jest w stanie ktoś odpowiedzieć na pytanie:czy podlega pod egzekucję komornicza zadaszone alimenty na dziecko w postaci zakupów na nie w kwocie 200 zł?

  • Zabierze ci . Lecz gdy jest to nadpłaty z tytułu ulgi prorodzinnej i ci komornik to zabierze to złóż sprawę do NSA. NSA uważa to za niezbywalne.
   Była rękawa taka i wyrok był prawomocny.
   Pozdrawiam

 7. komornik zajął rachunek bankowy zaległośc moja 1400zł.
  Będę miała przez kilka miesięcy wpłaty ze stazu z pup na 850zł plus świadczenie 500+ na dziecko.
  Czego mogę sie spodziewać czy może mi zająć wszystko ?
  jaką kwote może zabierać mi z konta?

 8. Mam dług komornik zajął mi konto.
  Dostaje co miesiąc jakąś kwotę z mojej wypłaty.
  Teraz n a to konto dostałam zwrot z pitu-37 na dziecko, które oczywiście komornik mi zajął.
  Czy jest jakaś możliwość żeby on mi to zwrócił???

 9. Witam , czy komornik może zająć wypłatę od firmy ubezpieczeniowej za kolizję drogową ? bo za odszkodowanie zdrowotne zabrał mi 25% wartości z wypłaconej kwoty.

 10. Bank zablokowal mi konto na wniosek komorniczy gdzie dostaje świadczenia rodzinne kiedy zadzwonilam do komornika powiedział że wysłał pismo do banku o zwolnienie blokady po czym zadzwonilam do banku lecz oni stwierdzili że żadnego pisma nie otrzymali więc poprosilam o adres e-mail gdzie komornik może przesłać informacje ze wyslane bylo pismo lecz bank stwierdził że to nie jest dokument przesłany emailem który odblokuje mi środki czy ja już nie odblokuje mi tego konta

 11. czy komornik może zająć środki z pfron – aktywny samorząd na czesne za studia i dodatek do kosztów nauki, przeznaczony np. na zakup książek

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here