Polska z rekordową liczbą zgłoszeń patentowych do EPO

0
68

W 2015 roku liczba polskich zgłoszeń patentowych złożonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) wzrosła o 17,8%. Tempo wzrostu było jednym z najwyższych w Europie, znacznie przekraczając średnią państw UE-28 wynoszącą 0,3%.

W ubiegłym roku polskie ośrodki badawcze i przedsiębiorstwa złożyły do EPO 568 zgłoszeń patentowych (2014 r.: 482) – najwięcej od dziesięciu lat. Liczba europejskich patentów przyznanych polskim firmom i wynalazcom wyniosła 150 (wzrost o 39%, również najwyższy od dziesięciu lat).

Liczba wszystkich europejskich zgłoszeń patentowych złożonych w EPO w 2015 roku wzrosła do 160000 (2014 r.: 153000, +4,8%) Przyczyniły się do tego głównie podmioty ze Stanów Zjednoczonych (+16.4%) oraz Chin (+22.2%), natomiast liczba zgłoszeń z 38 państw członkowskich Europejskiej Organizacji Patentowej w ubiegłym roku pozostała niemal niezmieniona (+0,7%). Listę najbardziej aktywnych krajów pod względem zgłoszeń otwierają Stany Zjednoczone, Niemcy, Japonia, Francja i Holandia.

– Znaczny wzrost liczby zgłoszeń patentowych do EPO pokazuje, że Europa nadal przyciąga wynalazców z całego świata i stanowi atrakcyjny ośrodek nowych technologii – powiedział Benoît Battistelli, prezes Europejskiego Urzędu Patentowego. – Dowodzi to, że firmy i wynalazcy są zainteresowani wysokiej jakości ochroną patentową na europejskim rynku. – Pomimo istotnego wzrostu liczby zgłoszeń spoza Europy, bilans liczby zgłoszeń dokonanych przez europejskie firmy w innych regionach jest wyraźnie dodatni, co podkreśla innowacyjny potencjał europejskiej gospodarki.

Największy wzrost w sektorze farmaceutycznym

W odniesieniu do 10 najważniejszych obszarów technologii w EPO, liczba polskich zgłoszeń odnotowała największy wzrost w: farmaceutyce (+222%), chemii organicznej (+105%) i chemii materiałowej (+100%). W ujęciu ogólnym najwięcej zgłoszeń w kategorii technologie stanowiły: chemia organiczna (8% zgłoszeń), inżynieria lądowa (7%) i pomiary (6%).

5 ośrodków akademickich w pierwszej dziesiątce wnioskodawców

Politechnika Gdańska złożyła najwięcej zgłoszeń patentowych z całej Polski (23). Drugie miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza (22), a trzecie – International Tobacco Machinery (14). Dwie inne uczelnie wyższe zajmują odpowiednio miejsca piąte i szóste: Politechnika Łódzka (11) i Politechnika Poznańska (10). Na ósmym miejscu znajduje się Uniwersytet Szczeciński, a zatem w pierwszej dziesiątce wnioskodawców z Polski jest aż pięć ośrodków akademickich, co oznacza, że to one w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju polskiej wynalazczości.

Najwięcej wniosków z Mazowsza

W rankingu wojewódzkim prowadzi Mazowsze (26% wszystkich polskich zgłoszeń patentowych) przed województwem małopolskim (14%) i pomorskim (12%). Wśród miast na prowadzenie wyszła Warszawa z 114 zgłoszeniami, przed Krakowem (50), Gdańskiem (35), Poznaniem (32) i Łodzią (28).

Zróżnicowana Europa

Aktywność patentowa w poszczególnych państwach europejskich w 2015 roku była zróżnicowana: Włochy zdołały odwrócić negatywny trend z ostatnich czterech lat (wzrost liczby zgłoszeń o 9%), podobnie jak Hiszpania (+3,8%). Liczba zgłoszeń brytyjskich (+5,7%), holenderskich (+3,3%) i szwajcarskich (+2,6%) nadal rosła. Inne kraje, w tym Francja (+1,6%), Austria (+1,4%) i Szwecja (-0,9%) utrzymały mniej więcej poziom z poprzedniego roku, natomiast Niemcy ponownie odnotowały spadek (-3,2%), podobnie jak niektóre kraje północnoeuropejskie, m.in. Finlandia (-8,3%) czy Dania (-2,7%).

Najpopularniejsze dziedziny: technologie medyczne, cyfrowe i komputerowe

W 2015 roku największa liczba zgłoszeń patentowych do EPO ponownie dotyczyła technologii medycznych, odnotowując wzrost o 11% w porównaniu z 2014 rokiem. Inne obszary, w których nastąpił istotny wzrost, to „silniki, pompy i turbiny” (+18%) (w tym wiele zgłoszeń dotyczących energii odnawialnych), „produkty farmaceutyczne” (+10%), „pomiary” (+8%) i „komputery” (+8%).

Philips numerem jeden w rankingu spółek

Philips wyszedł na prowadzenie w rankingu firm, które złożyły najwięcej zgłoszeń patentowych do EPO w 2015 roku. Na drugim miejscu znalazł się Samsung, a następnie LG, Huawei i Siemens. W pierwszej dziesiątce znalazły się cztery spółki europejskie, trzy ze Stanów Zjednoczonych, dwie z Korei i jedna z Chin

źródło: Europejski Urząd Patentowy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here