Powód

Powód musi sporządzić pozew, opłacić go i wnieść sądu. Może uczynić to poprzez nadanie pozwu listem poleconym w polskiej placówce pocztowej lub składając pozew w biurze podawczym właściwego sądu. Do pozwu powód musi załączyć dowody. Sam pozew powinien być złożony w kilku egzemplarzach. Jeden przeznaczony jest dla sądu i po jednym dla każdego z pozwanych.