Pozew zbiorowy

Decydując się na dołączenie do pozwu zbiorowego, powód zyskuje obniżenie kosztów postępowania sądowego. Wszelkie koszty rozkładają się na wszystkich członków grupy. Zwiększa się szansa na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy dzięki większej sile głosu grupy niż jednostki. Oszczędza się czas oraz unika niedogodności związanych z postępowaniem sądowym i stawiennictwem w sądzie. Wszystkimi formalnościami łącznie ze skompletowaniem dokumentów, całym procesem prowadzenia sprawy zajmuje się reprezentant prawny grupy.