Pozwany

Po otrzymaniu pozwu można wnieść do sądu odpowiedź na pozew. W piśmie tym przedstawia się swoje stanowisko w sprawie. Wniesienie odpowiedzi na pozew nie jest obowiązkowe. Jedynie w sprawach gospodarczych odpowiedź na pozew jest obligatoryjna. Pozwanym może być zarówno osoba fizyczna jak i osoba prawna a także inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową (np. spółka jawna, wspólnota mieszkaniowa).