Przedawnienie długu

Przedawnienie polega na tym, że wskutek upływu czasu tracimy możliwość aktywnego egzekwowania naszych uprawnień jako wierzycieli albo też wierzyciel traci możliwość skutecznego dochodzenia swoich uprawnień wobec nas jako dłużników. W sytuacji gdy przeciwko nam skierowano wezwanie do zapłaty przedawnionej należności, możemy uchylić się od jej zaspokojenia, podnosząc zarzut przedawnienia. Wierzyciel jednak, mimo upływu terminu przedawnienia, może skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji należy zachować szczególną staranność, ponieważ sąd z własnej inicjatywy nie ma prawa oddalić roszczenia dlatego, że jest przedawnione. Zarzut przedawnienia musimy zgłosić sami i dla naszego bezpieczeństwa najlepiej to uczynić przy pierwszej czynności procesowej, np. w odpowiedzi na pozew.