Przedawnienie roszczeń z weksla

0
68

Podobnie jak ma to miejsce w przypadku innych roszczeń majątkowych, również roszczenia wekslowe ulegają przedawnieniu. Termin ich przedawnienia wynosi trzy lata i liczony jest od wskazanej w treści weksla daty płatności. Bez znaczenia jest tu sama data wystawienia weksla. W związku z powyższym ustalenie daty upływu terminu przedawnienia roszczenia wekslowego zasadniczo nie nastręcza większych problemów.

Sytuacja komplikuje się jednak w przypadku weksla in blanco, tj. weksla niezupełnego w momencie jego wystawiania. O rozpoczęciu biegu terminu przedawnienia praw z takiego weksla możemy mówić dopiero od momentu jego wypełnienia, a co za tym idzie od wskazania daty jego płatności. Termin przedawnienia roszczenia wekslowego z uzupełnionego weksla in blanco liczony jest bowiem również od daty jego płatności.

Niemniej dla ustalenia odpowiedzialności wekslowej wystawcy weksla in blanco istotne znaczenie ma także data jego wypełnienie. Weksel in blanco powinien być uzupełniony przed upływem terminu przedawnienia roszczenia, dla zabezpieczenia którego został wystawiony. Przykładowo jeżeli weksel in blanco został wystawiony dla zabezpieczenia roszczeń z umowy pożyczki, powinien on zostać wypełnionym zanim samo roszczenia o zapłatę z takiej umowy ulegnie przedawnieniu. Jeżeli bowiem wypełnienie weksla in blanco będzie miało miejsce już po upływie terminu przedawnienia zabezpieczonego roszczenia, to będzie ono wypełnieniem niezgodnym z porozumieniem wekslowym. Wystawca w takiej sytuacji będzie mógł podnosić przed sądem, że na skutek powyższego jego zobowiązanie wekslowe w ogóle nie powstało.

Należy przy tym zaznaczyć, że późniejsze przedawnienie zabezpieczonego roszczenia nie oznacza jednocześnie przedawnieniem roszczenia z terminowo uzupełnionego weksla in blanco lub jego „nieważności”. Roszczenie wekslowe w takim przypadku nadal może być dochodzone, tak długo jak samo nie ulegnie przedawnieniu. Dla roszczenia wekslowego z uzupełnionego weksla in blanco biegnie bowiem osobny termin przedawnienia liczony od daty jego płatności.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here