Sprzedaż komisowa

Sprzedać poprzez komis można prawie każdą zajętą ruchomość. Cena wyjściowa jest ustalana w drodze oszacowania. Po upływie miesiąca komisant, czyli osoba prowadząca sprzedaż komisową, może obniżyć cenę o 25 proc. Od ceny sprzedaży potrąca się prowizję dla komisanta. Zajęte ruchomości niesprzedane przez komisanta zostają wystawione na sprzedaż w drodze licytacji.