Stalking

To przestępcza działalność polegająca na: uporczywym wydzwanianiu (szczególnie w nocy), wysyłaniu listów, SMS-ów oraz e-maili, wręczaniu lub wysyłaniu ofierze różnorakich niechcianych prezentów, nieustającym składaniu propozycji spotkań o różnym charakterze i zaczepianiu w miejscach publicznych, śledzeniu i podglądaniu ofiary, robieniu jej zdjęć oraz przeszukiwaniu jej rzeczy osobistych, poniżaniu ofiary, manipulowaniu jej przyjaciółmi oraz bliskimi, szantażu emocjonalnym, kierowaniu gróźb i obelg pod adresem ofiary.