Uwaga! Korzystna dla dłużnika zmiana wysokości kwoty wolnej od zajęcia

0
80

Za sprawą nowelizacji przepisów regulujących zasady prowadzenia egzekucji z rachunków bankowych tegoroczny wrzesień zapewne na długo zapadnie w pamięci dłużników. W dniu ósmego września 2016 roku weszły bowiem przepisy, które m.in. zmieniają art. 54 ust. 1 prawa bankowego, określającego wysokość kwoty wolnej od zajęcia.

Zgodnie z dotychczasową treścią wyżej wskazanego przepisu, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, były wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego, tj. do wysokości 12.733,74 zł według stanu sprzed dnia ósmego września 2016 roku. Przy czym ochrona rzeczonej kwoty była jednorazowa i w żadnym przypadku nie podlegała odnowieniu. Po jej wyczerpaniu wszelkie środki wpływające na rachunek bankowy dłużnika były przekazywane komornikowi.

Po zmianach, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Zatem aktualnie nowa kwota wolna od zajęcia w wysokości 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie równowartość 1.387,50 zł) ma już charakter limitu odnawialnego – obowiązuje dla każdego miesiąca oddzielnie.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here