Wakacje kredytowe

Polegają one na całkowitym odroczeniu spłaty całej raty kapitałowo-odsetkowej, zarówno w przypadku kredytów hipotecznych, jak i gotówkowych na określoną liczbę miesięcy.