Wierzyciel

Wierzyciel to po prostu ten, który czeka na zwrot udzielonej pożyczki. Uprawnienie wierzyciela nosi nazwę wierzytelności, a zobowiązanie dłużnika – długu.